Contact

SP doet mee aan verkiezingen in Stede Broec

De Socialistische Partij neemt volgend jaar maart deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Stede Broec. Als actieve, zichtbare partij. De tijd is rijp, vindt bestuursvoorzitter Wim Hoogervorst, samen met het landelijke bestuur. De SP is binnen Westfriesland vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Enkhuizen, maar zoekt al langer de samenwerking met buurgemeente Stede Broec. Zo is door de werkgroep in Stede Broec actie gevoerd rond de Overstort en voor het behoud van de Kinderkledingbank.

Momenteel wordt druk geschreven aan het verkiezingsprogramma, waarbij de verbinding met het programma voor Enkhuizen van groot belang is. Enkhuizen en Stede Broec zijn beiden onderdeel van de SED. Maar ook met het oog op andere gemeenschappelijke regelingen vindt de partij het van belang om in meerdere gemeenten vertegenwoordigd te zijn. Sinds een jaar of acht wordt West-Fries breed samengewerkt op socialistisch gebied, bijvoorbeeld met Progressief West-Friesland, Progressief Drechterland en de Onafhankelijke Partij in Stede Broec.

Kandidaten

Er vinden al gesprekken plaats in Stede Broec voor de kandidatenlijst. Begin november stellen de leden in Stede Broec en Enkhuizen de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten vaststellen. Dan wordt ook bekend wie de kar gaan trekken. De kans bestaat dat de SP in Stede Broec stemmen wegtrekt van ’bevriende’ partijen.

Krijgt de SP in Stede Broec voldoende stemmen om in de raad te komen, dan functioneert de nieuwe fractie onder de partijraad van SP Westfriesland. Voorwaarde, ook voor het landelijk partijbestuur, is dat de nieuwe partij ook in Stede Broec zichtbaar wordt, de straat op gaat en zich daadwerkelijk manifesteert als actieve partij.