Contact

“Chaos” in sociaal domein schokt politiek Stede Broec

’Chaos’, ’Van geen kant deugen’, ’Ernstige zorgen over wat er boven water komt’.

Zelfs het woord ’puinhoop’ werd donderdagavond tijdens de commissie financiën door enkele fracties gebezigd in de discussie over de problemen binnen het sociaal domein van de SED-gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Onthutsend

Het externe bureau E&M Consultants heeft op verzoek van de colleges een rapport opgesteld, nadat er fikse signalen naar buiten kwamen dat het niet goed ging, legde wethouder Nico Slagter zijn commissie uit. Het rapport schetst een onthutsend beeld van de dienstverlening op het gebied van jeugdhulp, WMO en minimabeleid.

De zorg aan de cliënten is altijd geleverd, onderstreepte Slagter. Maar zowel administratief als financieel is de boel bepaald niet op orde. Dat viel ook bij politiek Stede Broec niet in goede aarde, nadat eerder in Enkhuizen al een wethouder was afgeserveerd, onder meer vanwege gebrek aan communicatie over dit probleem.

Dat laatste stoorde Stede Broec eveneens. Adri Beuker (PvdA/GL) reageerde verontwaardigd: ,,Dit deugt van geen kant. Hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom is pas na anderhalf jaar een onderzoek gestart? En waarom is de raad zo laat geïnformeerd?’’

Ernstig zorgen

ODS en OP deelden die zorg, die ook bij het CDA aanwezig was. Commissielid Dudink (ODS) toonde zich geschokt. Zij snapte niet dat pas na anderhalf jaar gestart is met het op orde brengen van de werkprocessen. De fracties missen transparantie binnen de SED-organisatie, maar hekelen, evenals de VVD, ook de ’zelfsturing’ binnen de organisatie. Iets dat volgens liberaal Martien Krijger ’absoluut niet werkt’.

Krijger op zijn beurt oordeelde milder dan sommige van zijn collega’s. Hij was met Slagter blij dat de colleges nu meer inzicht hebben, maar vroeg zich wel af of de SED-directie zelf niet eerder aan de bel had moeten trekken. Net als eerder in Enkhuizen bleek ook in Stede Broec de communicatie, zowel onderling als richting raad, een struikelblok.

Zowel wethouder Slagter als burgemeester Willem van Beek onderkennen dat wellicht te weinig geïnvesteerd is in de organisatie zelf, in de persoonlijke ontwikkeling en borging van kwaliteit.

De colleges hopen met het weliswaar ontluisterende rapport de zaak beter onder controle te hebben, en weer op de goede weg te zijn. In april komt een voorstel aan de raden om de SED-organisatie, en daarbinnen het sociale domein, beter op de rit te zetten. Van Beek erkende dat dit geen uitstel duldt. Hij hoopt dat ook Enkhuizen gauw orde op zaken stelt en met een nieuw voorstel instemt. Politiek Stede Broec oordeelde minder hard dan eerder de buren, maar het stoorde sommige fracties wel dat het college de boel ’bagatelliseert’.

Bron: NHD