Contact

Drie grootste partijen bereiken coalitieakkoord

Stede Broec heeft de primeur; de drie grootste politieke partijen hebben als eerste in Westfriesland de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. Open en Duidelijk Stede Broec (ODS), VVD en CDA zijn samen goed voor 14 van de 19 zetels en vormen zo een breed gedragen coalitie.

De grootste partij, ODS, startte met oriënterende gesprekken met alle politieke partijen. Uiteindelijk is ervoor gekozen  recht te doen aan de verkiezingsuitslag. De coalitie-besprekingen zijn daarna voortgezet onder begeleiding van informateur/begeleider Jos Bakker. Het resultaat is het coalitieakkoord: ‘Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen’ 2022 – 2026.

Coalitieakkoord

Janneke Visser-Okhuijsen, fractievoorzitter ODS: “Ons coalitieakkoord is bewust een akkoord op hoofdlijnen. Het geeft de richting aan maar zorgt er ook voor dat we wendbaar en flexibel blijven. Vanaf het begin af aan zijn de onderhandelingen constructief en positief verlopen. We hebben alle vertrouwen in deze coalitie voor de komende vier jaar, die het draagvlak heeft om de uitdagingen die ons ongetwijfeld te wachten staan, samen aan te pakken.”

John Kok, fractievoorzitter CDA: “Ons doel is Stede Broec nóg beter maken. Met 5 zetels hebben we veel vertrouwen van de inwoners van Stede Broec gekregen om die klus te gaan klaren. Die verantwoordelijkheid nemen we graag. Met zowel ODS als VVD Stede Broec hebben we eerder erg fijn samengewerkt, we kijken uit naar de komende vier jaar.” 

Joey Leeuwinga, fractievoorzitter VVD: “Ik ben trots dat de VVD de komende vier jaar meedoet in de coalitie. Met deze coalitie doen we recht aan de verkiezingsuitslag. We hebben een duidelijk mandaat gekregen van de kiezer met als enige zittende partij een zetelwinst. Stede Broec staat voor grote opgaven, we hebben vertrouwen in de samenwerking met ODS en CDA. Samen gaan we Stede Broec nog mooier te maken.”

In een extra uitgeschreven raadsvergadering op 9 mei presenteren de partijen hun akkoord. Alle politieke partijen krijgen de ruimte om voor hen belangrijke thema’s in te brengen. Het is de bedoeling om Op basis van deze input een raadsprogramma op te stellen. Dit vormt het uitgangpunt voor het college uitvoeringsprogramma. Bij deze verdere uitwerkingen komen de prioritering en financiële doorrekening aan de orde.

Beëdiging

De partijen dragen alle drie een beoogd wethouders ter benoeming voor; Thijs Visser (ODS), Nico Slagter (CDA) en Martien Krijger (VVD) zullen na instemming van de raad worden beëdigd door burgemeester Ronald Wortelboer. De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen:

ODS:   Financiën, ICT, Verkeer, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur
CDA:   Ruimtelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken
VVD:   WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Werk en Inkomen.

De definitieve verdeling zal in de eerste collegevergadering op dinsdag 10 mei a.s. worden vastgesteld waarbij ook de portefeuilleverdeling van de burgemeester als voorzitter van het college zal worden betrokken.

Nieuwe raadsleden

Twee kandidaat-raadsleden worden daarna, na instemming van de raad, beëdigd. Jan Ettes (ODS) en Ivo Nooter (VVD) nemen de vrijgekomen zetels in.