Contact
  • 19 juni 2019
  • Stede Broec

Politiek

College: ozb in 2020 voor inwoners 30% omhoog

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen om de ozb (onroerendezaakbelasting) vanaf 2020 met 30 procent te verhogen voor woningen…

Reactie op berichtgeving NHD over “De Rozeboom”

Afgelopen week is bekend geworden dat er ontwikkelingen zijn omtrent de vrijgekomen velden van KGB. Met dit artikel wil de…

Toekomst K.G.B. voorlopig niet in het geding

De afgelopen drie jaar is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de bestemming voor de afgestoten twee velden bij Sportpark “De…

Stede Broec sluit 2018 positief af, maar de jeugdzorg komt nog

De jaarrekening van de gemeente Stede Broec sluit af met 333.000 euro in de plus. Een positief resultaat dus. Echter…

Grote financiële gevolgen door overdracht wegen

Aan de overdracht van de polderwegen door het Hoogheemraadschap aan de gemeenten blijken toch nog veel bezwaren te kleven. Zo…

VVD Stede Broec wil meer bezuinigingen

Het College kwam maandag 20 mei jl. met een voorstel om onderzoek te doen naar meer inkomsten en om 430.000…

PvdA de grootste in Stede Broec

Afgelopen donderdag waren de verkiezingen voor het Europese parlement. Het opkomstpercentage van de Europese verkiezingen 2019 was in Stede Broec…

Stede Broec’se wethouder ‘doet wat hij zelf wil’

Het is het zoveelste nieuwbouwproject in Stede Broec waar het draagvlak bij omwonenden ontbreekt. Na de laatste maanden Villa Oigenwois…

Stede Broec staat voor grote bezuinigingen

De gemeente Stede Broec moet de komende jaren flink bezuinigen. Als het aan de politieke partijen ligt gaan de bezuinigingen…

Nieuw subsidiebeleid: wat zijn de doelstellingen?

Op dinsdag 7 mei zijn de subsidieregelingen voor 2020 behandeld in de commissie Samenleving van Stede Broec. Er waren veel…