Contact

VVD stelt vragen om woningbouw te versnellen

De gemeente Stede Broec staat voor grote opgaven, ook op het gebied van woningbouw. In Waterweide wordt nu volop gebouwd en verschillende ‘inbreiprojecten’, zoals Plan de Zwaan, Patiowoningen Thea Beckmanweg en Odulphushof, vangen aan of zijn net afgerond. Ook staan er nog genoeg plannen op de plank, zoals Florapark.

Bij het bouwen van woningen is de gemeente ook aanzet, zoals bij het opstellen van principeverzoeken en bestemmingsplannen en het afgeven van (bouw)vergunningen. Hier is expertise bij nodig. De fractie van de VVD weet dat er beperkte capaciteit is binnen de ambtelijke organisatie. Om deze reden is het wellicht interessant om beschikbare subsidies vanuit het Rijk of de provincie aan te wenden. Hier kan expertise voor worden ingehuurd. Subsidies kunnen worden gebruikt om expertise in te huren die nodig is om woningbouwprojecten te realiseren.

Vragen

De VVD in Stede Broec hebben vragen gesteld aan het college over het eventueel aanvragen van subsidie om de woningbouw te versnellen. “Wij weten dat er provinciale- en Rijkssubsidies zijn om de woningbouw in de gemeenten te versnellen. Wij denken graag mee met het college, want alle kansen om woningbouw te versnellen moeten we aangrijpen. De woningnood blijft voorlopig hoog, dus alle hens aan dek”, aldus raadscommissielid Ivo Nooter.

Bij Florapark in Bovenkarspel wordt de ontsluiting, de in- en uitgangswegen van de wijk, ook een uitdaging. De VVD wil daarom van het college weten of zij kansen ziet in het aanvragen van subsidies om op dit gebied een oplossing te vinden.

Florapark

De vragen zijn hier te lezen. De VVD verlangt voor de raadsvergadering van 25 november een reactie, want dan word er ook gesproken over het nieuwbouwplan Florapark.