Contact

Voorbereiding opvanglocatie Hoogkarspel en Enkhuizen in volle gang

Het voorbereiden van noodhuisvesting voor Oekraïense vluchtelingen in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is in volle gang. Inmiddels zijn in Hoogkarspel de eerste woonunits geplaatst. In Enkhuizen start de voorbereiding voor het inrichten van het ijsbaanterrein als opvanglocatie. Op deze locaties worden de komende maanden in totaal ca 270 vluchtelingen opgevangen. Met de realisatie van deze twee locaties is de opvanglocatie aan de Voetakkers in Lutjebroek voorlopig niet noodzakelijk.

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland trekken samen op in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dankzij de inzet van inwoners en ondernemers kregen de vluchtelingen uit Oekraïne tot nu toe onderdak bij gastgezinnen, in hotels of in recreatiewoningen. Veel locaties waar de vluchtelingen nu verblijven zijn beschikbaar voor een beperkte periode.

Inrichting opvanglocaties

De afgelopen maanden hebben de drie gemeenten diverse locaties onderzocht voor opvang voor de langere termijn. Drie locaties bleken geschikt om op korte termijn in te richten voor noodhuisvesting. Van deze drie locaties zijn die aan De Gouw in Hoogkarspel en op de ijsbaan in Enkhuizen het snelst te realiseren. Om te zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeenten niet worden verdrongen, is de opvang voor de vluchtelingen georganiseerd als extra, dus buiten de bestaande woningvoorraad.

Aan De Gouw worden de komende weken in totaal 4 woonblokken gerealiseerd waar in totaal 120 vluchtelingen in kunnen wonen. De voorbereidende werkzaamheden op De Gouw zijn inmiddels gestart. Op de ijsbaan komen 5 woonblokken voor in totaal 150 vluchtelingen. De voorbereiding voor het inrichten van de locatie start daar nu. De komende weken wordt de locatie bouwrijp gemaakt en worden voorzieningen zoals water en elektriciteit aangelegd. Vanwege de leveringsproblemen van Liander wordt de elektriciteit in eerste instantie via aggregaten geleverd.

Duur opvanglocatie

De woonunits worden gehuurd voor een jaar en zijn bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als de oorlog langer duurt en het Rijk opnieuw gemeenten verplicht vluchtelingen op te vangen, zullen de woonunits langer nodig zijn. Het is dan ook mogelijk om het aantal woonblokken uit te breiden met maximaal 1 blok voor 30 personen aan De Gouw en maximaal 2 blokken op de ijsbaan. Als de noodopvang niet meer nodig is, worden beide locaties weer in oude staat hersteld.