Contact

Nieuwjaarsreceptie en kerstboom ophaalactie

Het nieuwe jaar is begonnen! Deze week is de nieuwjaarsreceptie en de kerstboom ophaalactie. Op woensdagmiddag 4 januari van 14.00 – 16.00 uur kunnen ingezamelde kerstbomen worden ingeleverd op de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel.  Voor elke, door een inwoner, ingeleverde kerstboom wordt op de inleverplaats direct €0,50 en één loterij bon uitbetaald. Alle ingeleverde kerstbomen worden na de inzameling gecomposteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Iedere inwoner is van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op woensdag 4 januari 2023 van 19.30 – 21.00 uur in het Postkantoor, Hoofdstraat 17 in Bovenkarspel. Het gemeentebestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Loterij en trekking

Voor deze grote partijen verzamelde kerstbomen wordt een bon afgegeven. Deze bon kan op woensdagmiddag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur bij de gemeentewerf aan De Tocht 10 in Bovenkarspel worden ingeleverd. Daar worden het verdiende geld en de lootjes uitgereikt.

Er zijn diverse cadeaubonnen te winnen. Bedrijven zijn van deelname uitgesloten. Op 9 januari 2023 zal wethouder Nico Slagter de trekking van de loterij verrichten. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website en op de gemeentelijke voorlichtingspagina. De prijswinnaars kunnen hun prijs vanaf 12 januari tijdens openingstijden afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Gecomposteerd en hergebruikt

Alle ingeleverde kerstbomen worden na de inzameling gecomposteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Uitvoering, tel: 0228-510111.