Contact

Stede Broec zet in op een IKC in Bovenkarspel

Nu ook de schoolbesturen hebben aangegeven er voor open te staan, gaat Stede Broec er serieus op inzetten: een Integraal Kind Centrum in Bovenkarspel. Een IKC is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. In het geval van plan Zuid gaat het om meerdere voorzieningen samen te voegen.

De huidige gebouwen zijn zwaar verouderd en daarbij komt dat De Molenwiek is gehuisvest op twee locaties, hetgeen als niet optimaal wordt ervaren door het schoolbestuur. In dezelfde wijk staan gymzaal De Helt én peuterschool Nijntje Pluis met daarin ook BSO Op Zuid die in dezelfde periode zijn gebouwd als de twee scholen. Daarnaast is GGD Hollands Noorden op zoek naar een alternatieve locatie voor de huisvesting van de Jeugdgezondheidszorg.

Plannen

Onlangs hebben beide schoolbesturen, SKO en Present, aangegeven hier voor open te staan. In die wetenschap stelt het college van Stede Broec de gemeenteraad voor om de plannen ’nader uit te werken’.

Dat gaat de VVD niet ver genoeg. Die partij wil dat er een datum aan gekoppeld wordt en dat de uitkomst van de nadere uitwerking uiterlijk in juli 2022 aan de raad gepresenteerd wordt. “Het voornemen voor een nieuw IKC is er al jaren, maar wordt voortdurend vooruit geschoven”, aldus raadslid Martien Krijger. “Daar willen wij een einde aan maken. Wij vinden dat er in 2025 een nieuw gebouw moet staan. Wat ons betreft dus: gas op de plank.”

Tjokvol

De VVD heeft afgelopen zomer een werkbezoek gebracht aan De Molenwiek. Ook luidde de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school al eens de noodklok. ,”Dat heeft ons ervan overtuigd dat er een enorme urgentie is om het IKC te starten”, zegt Krijger. “De Molenwiek zit tjokvol, alle ruimten zijn bezet, tot zelfs de bezemkast aan toe. Ook is de personeelskantine opgeofferd voor lesruimte.”

Of de andere partijen ook haast willen maken zal pas in januari blijken. Omdat er tijdens de raad van december vanwege corona niet over vergaderd werd, is het onderwerp doorgeschoven.