Contact

Karel Bolbloemen ondersteunt buurtwarmte in Enkhuizen

Dinsdag 18 januari 2022 hebben gemeente Enkhuizen, Karel Bolbloemen uit Bovenkarspel en coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen een intentieverklaring ondertekend. Met deze intentieverklaring is een volgende stap gezet in de samenwerking richting een warmtenet in de Gommerwijk. Dit project is aangemerkt als pilotproject voor het Wijkuitvoeringsprogramma van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten).

Buurtwarmte Enkhuizen wil in de wijk een warmtenet van-, voor- en door de bewoners aanleggen. Dit initiatief sluit aan op de duurzaamheidsambitie van de gemeenten. Bert Karel, eigenaar van Karel Bolbloemen BV is bereid om een deel van de warmte te leveren. Met deze intentieverklaring is de samenwerking nu formeel bekrachtigd. De ondertekening vond plaats in het stadhuis van Enkhuizen, door wethouder Esther Heutink-Wenderich (gemeente Enkhuizen), Bert Karel (Karel Bolbloemen) en Ad Verhage (Buurtwarmte Enkhuizen).

Achtergrondinformatie

Gemeente Enkhuizen heeft de Gommerwijk aangemerkt als kansrijke wijk, omdat er een vernieuwende manier van verwarmen wordt toegepast. Daarnaast verwelkomt de gemeente dit bewonersinitiatief van harte. Het initiatief wordt gesteund door de drie gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) en gezien als pilotproject: de kennis en ervaring uit dit project wordt gebruikt om toekomstige projecten vorm te geven. Voor de uitvoering heeft de gemeente subsidie vanuit Deelname Programma Aardgasvrije Wijken aangevraagd bij de rijksoverheid.

Buurtwarmte Enkhuizen richt zich op de wijk die begrensd wordt door de straten de Gouw, Kweekwal, Sebastiaan Centenweg, Berrie en Melkbon. Voor de verwarming van de wijk zal in ieder geval gebruik gemaakt gaan worden van warmte afkomstig van een warmtebron vanuit Karel Bolbloemen BV uit en warmte uit een aangrenzende sloot. De warmte uit de sloot wordt in de zomermaanden met behulp van pompen en warmtewisselaars uit het slootwater gehaald en in de bron opgeslagen. Deze vorm van warmtewinning wordt aquathermie genoemd.

In de afgelopen periode zijn bewoners van de wijk bezocht door enthousiaste vrijwilligers;  ambassadeurs van Buurtwarmte Enkhuizen, die voorlichting geven over het project en mensen willen motiveren om lid te worden van de coöperatie. De coöperatie telt inmiddels 65 leden. Met het lidmaatschap worden mensen nauw betrokken en kan er meer op maat worden gewerkt. Daarnaast zijn er voordelen als een gratis warmtescan van de woning en bijvoorbeeld gebruik van subsidies bij isolatie en aanpassingen en gezamenlijke inkoopacties. Wijkbewoners die nog niet benaderd zijn of door een andere reden nog niet meedoen worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten. Ook inzet in de vorm vrijwilligerswerk (denk aan administratie, financiën, klusjesman enz.) is van harte welkom. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer het een warmtenet van de wijk wordt.

Buurtwarmte Enkhuizen wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers die samen met bewoners de wijk duurzamer willen maken. Voor meer informatie kijk op www.buurtwarmteenkhuizen.nl.