Contact

Nieuwe burgemeester in Stede Broec

De heer drs. R.A.P. (Ronald) Wortelboer is benoemd tot burgemeester van de gemeente Stede Broec. De benoeming gaat in op 13 juli 2017.

De heer Wortelboer (53 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel Sectormanager Kabinet bij de provincie Noord-Holland. Op dit moment is de heer W.J.F.M. van Beek (CDA) waarnemend burgemeester van de gemeente Stede Broec.

De VVD is blij met de benoeming van de nieuwe burgervader. “De vertrouwenscommissie omschrijft Ronald Wortelboer als enthousiast, ambitieus en erg betrokken bij de regio West-Friesland. Hij heeft een duidelijke visie op het burgemeestersambt. Hij is analytisch ingesteld. Hij is open en duidelijk in de communicatie. Signalen oppikken, anderen motiveren en coachen zijn zijn sterke punten. Hij is rustig en authentiek. Hij kan goed aansluiting vinden bij de cultuur en de mensen. Dat maakt dat hij ook goed invulling zou kunnen geven aan zijn rol als ‘burgervader’. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Gezien zijn achtergrond beschikt hij ten aanzien van het ambt van burgemeester over veel kennis. Hij is een stevige persoonlijkheid en heeft een uitgebreid netwerk binnen de provincie Noord-Holland en ook daarbuiten”, aldus VVD-fractievoorzitter en lid van de vertrouwenscommissie Martien Krijger.