Contact

VVD gaat voor lastenvermindering huurders

De VVD in Stede Broec gaat tijdens de raadsvergadering voor verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB) en lastenvermindering voor huurders. De hoogte van de tarieven en de leges van de gemeente Stede Broec voor 2018 worden vanavond vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan, is de OZB.

De VVD is blij dat de gemeente financieel gezond is en dat het OZB tarief niet verhoogd hoeft te worden. Door de waardestijging van de woningen is er feitelijk zelfs een tariefsverlaging. Een ander belangrijk onderdeel is de rioolheffing. Op dit moment betalen de inwoners die in een huurwoning van bijvoorbeeld woonstichting de Woonschakel wonen, deze rioolheffing zelf rechtstreeks aan de gemeente (zo’n 160 euro per jaar).

De liberalen dachten in eerste instantie dat het totaal hetzelfde zou blijven. Dat is niet helemaal waar, want de hurende inwoners betalen nu ook mee aan de totale som aan rioolheffing die de Woonschakel aan andere gemeenten betaalt.

De VVD is het daar niet mee eens, daarom komen zij met een amendement samen met het CDA en PvdA/GroenLinks. Het voorstel stuurt op de rioolheffing niet meer aan de huurders te rekenen, maar aan partijen als de Woonschakel. Dit betekent een lastenverlichting van zeker 150 euro per jaar voor de huurders in Stede Broec.

De VVD hoopt dat ODS, GBS en OP het over de lastenvermindering amendement ook steunen in de gemeenteraad. Het amendement is hier te lezen

Update: het amendement is unaniem aangenomen, daarmee gaan de huurders in 2018 minder gemeentelijke belasting betalen!