Contact

VVD Stede Broec wil lagere afvalstoffenheffing

De VVD Stede Broec zet zich in voor een lagere afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2020 moet de heffing op de afvalstoffen volgens de liberalen omlaag. De aanleiding is een rapport van de Rekenkamercommissies van de Westfriese gemeenten. Het rapport toont aan dat er de laatste jaren teveel is betaald aan afvalcentrale HVC.

De VVD Stede Broec is blij dat een onafhankelijk onderzoek eindelijk aantoont dat het huidige systeem niet deugt. “De aloude samenwerking in de regio zorgt ervoor dat de gemeenteraad geen grip heeft op de kosten van HVC. Het afgelopen jaar hebben wij gepleit voor een Rekenkameronderzoek naar het tarief van de afvalstoffenheffing. Daar was, op voorspraak van de verantwoordelijke wethouder, onvoldoende steun voor in de raad. Het uitgevoerde onderzoek, op initiatief van de Westfriese VVD, toont duidelijk aan wat er allemaal mis is met de huidige afspraken. Onze inwoners betalen al jaren teveel”, aldus VVD-raadscommissielid Joey Leeuwinga.

In de loop van 2019 zullen alle gemeenten in Westfriesland een eigen deel contract met HVC afsluiten. Veel afspraken zullen evengoed op regionaal niveau worden afgesproken, omdat er onderwerpen zijn die voor alle Westfriese gemeenten hetzelfde zijn.

Wethouder Bart Nootebos heeft de commissie op donderdag 17 januari jl. laten weten dat de afvalstoffenheffing door de nieuw te maken afspraken in ieder geval lager komt te liggen. Leeuwinga: “Wij zijn erg blij met de reactie en de toezegging van de wethouder en hopen dat hij zich aan zijn woord houd. De afvalstoffenheffing moet omlaag!”.

Oranje afvalcontainers

Toen in 2014 de oranje afvalcontainers werden ingevoerd door HVC werd uitgegaan van een opbrengst van deze containers van ongeveer één miljoen euro. Hierdoor zou HVC de aanschaf en afschrijving van deze oranje containers over tien jaar kunnen doen.

Nu blijkt dat al vrij snel na de invoering van de oranje bak de opbrengsten veel hoger lagen dan gedacht. In 2017 was dit zelfs al opgelopen naar 3,4 miljoen euro. Ondanks deze hogere inkomsten bij HVC werd in de periode van 2014 tot en met 2018 de afvalstoffenheffing door de gemeente zelfs vele procenten verhoogd in verband met de verhoogde tarieven van HVC. Het afval wordt sinds 2014 nog beter gescheiden, de VVD in Stede Broec vindt dat de inwoners dit moeten terugzien in hun portemonnee.

Eerlijk en laag tarief

Vooruitlopend op het nieuwe contract met HVC heeft de VVD in Stede Broec geopperd om een terugkoppeling te krijgen van het College in mei 2019. Joey Leeuwinga geeft aan dat de raad op deze manier meer inzicht krijgt in de lopende onderhandelingen. “We willen er op deze manier op toezien dat het tarief van de afvalstoffenheffing eerlijk en transparant wordt vastgesteld. Wij willen een tarief dat laag is en gelijk is aan soortgelijke gemeenten in Nederland”.

De VVD had van tevoren al veel vertrouwen in de mogelijke uitkomsten van het Rekenkameronderzoek. “Wij zijn blij dat dit onderzoek de raad nu inzicht geeft in de mogelijke aanpassingen voor het nieuwe contract met HVC. Ik ben vooral verheugd dat de heldere conclusies gedeeld worden door de andere fracties. Ook zijn wij blij dat het College de conclusies en aanbevelingen overneemt”, aldus VVD-fractievoorzitter Martien Krijger.