Contact

Nieuwe subsidieregelingen in Stede Broec

Het College van Stede Broec komt aanstaande dinsdag met een voorstel over de nieuwe subsidieregelingen. De verenigingen en organisaties in de gemeente die subsidie ontvangen hoeven niet bang te zijn, tot nu toe wordt niet of nauwelijks bezuinigd.

De roep in de gemeenteraad om een eerlijker transparanter subsidiebeleid is al enkele jaren te horen. Want Stede Broec had lange tijd niet echt beleid op subsidiegebied. Het is voor de VVD Stede Broec hoog tijd dat er een beleid komt op subsidies. Voor de liberalen was een eerlijker en transparanter subsidiebeleid een van de paradepaardjes in het verkiezingsprogramma. Onduidelijk is waarom welke vereniging welk bedrag aan subsidie ontvangt. Het gaat om historische bedragen zonder grondslag.

Subsidieregelingen

Het College doet nu een voorstel, waarin de subsidies in zes categorieën zijn ondergebracht, waaronder kunst en cultuur, recreatie, welzijn en sport. Per categorie wordt een subsidieplafond ingesteld. Dat houdt in dat verenigingen tot een maximum bedrag kunnen krijgen, afhankelijk van het aantal leden en de activiteiten die ze ontwikkelen.

Uit de stukken van de gemeente blijkt dat de ene muziekvereniging minder kreeg dan de andere. Dat wordt in het nieuwe voorstel rechtgetrokken. De VVD vraagt zich af waarom dit wordt rechtgetrokken “We gaan toch uit van het aantal leden? Is het dan zo dat beide verenigingen even groot zijn?”, vraagt de VVD. De VVD wil een beleid op basis van het aantal leden en niet op basis van de grote van gebouwen of andere kosten.

Historische afspraken

De VVD in Stede Broec is niet tevreden met het voorstel van de gemeente. De liberalen willen af van de historische afspraken over subsidies. De nieuwe subsidieregelingen zijn niet vernieuwend en eerlijker. De VVD wil subsidies op basis van prestatie en niet op basis van niets.

De politiek buigt zich dinsdagavond over de nieuwe subsidieregelingen. Daarbij zijn nog niet de bezuinigingen meegenomen, waar Stede Broec zich mee geconfronteerd ziet, dat gebeurt donderdag in de commissie RBFZ.