Contact

De Woonschakel moet huren verhogen door ozb-verhoging

De ozb-verhoging van 30 procent die het college van ODS, CDA en PvdA/GroenLinks voor ogen heeft, kan niet zonder gevolgen blijven voor de huurders in de gemeente Stede Broec, vreest directeur-bestuurder van De Woonschakel Albert Gieling. De verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) gaat de woningcorporatie circa 190.000 euro per jaar extra kosten.

“De afgelopen twee jaar zijn we al geconfronteerd met een behoorlijke stijging van de ozb en rioollasten. Totaal een bedrag van 375.000 euro per jaar voor de gemeente Stede Broec. Dat bedrag staat voor ons gelijk aan de jaarlijkse huuraanpassing van al onze woningen in Westfriesland.”

Onderhoud

Volgens het college zou de ozb-verhoging geen effect hebben op de huurders, maar zouden zij er juist op vooruit gaan, aangezien de afvalstoffenheffing met gemiddeld 50 euro omlaag gaat. Dat is dus niet het geval, want de huren moeten omhoog om bijvoorbeeld het onderhoud aan woningen te kunnen blijven bekostigen. Volgens De Woonschakel heeft deze lastenverhoging invloed op de toegankelijkheid van de woningvoorraad. “Een deel van ons woningbezit zal niet meer toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen.”

De VVD in Stede Broec heeft in de raadsvergadering van juli jl. de coalitie en het college al gewaarschuwd voor de gevolgen van de ozb-verhoging. “Dit gaat onze huurders direct raken”, aldus Joey Leeuwinga.