Contact

Uitvaartcentrum maakt plaats voor acht patiowoningen

Wethouder Bart Nootebos (PvdA) en Jan Kuin (directeur Kuin BV) hebben – op gepaste afstand – een samenwerkingsovereenkomst getekend voor nieuwbouw aan de Thea Beckmanweg in Grootebroek. Het gaat om de bouw van acht patiowoningen die op de plaats zullen komen van het huidige uitvaartcentrum in de wijk Oosterweed. Het gaat om duurzame, luxe seniorenwoningen.

Wethouder Bart Nootebos: “De afgelopen jaren bleek er te weinig belangstelling te zijn voor een uitvaartcentrum in onze gemeente. De locatie kwam te koop en Kuin Vastgoedontwikkeling heeft deze kans gegrepen om een mooi, passend plan in te dienen. Het is een aanvulling op de bestaande woningvoorraad waar echt behoefte aan is. Dat bleek ook wel aan de informatieavonden waar naast omwonenden ook veel geïnteresseerden op af kwamen. Als gemeente zijn we blij dat er op deze locatie een nieuwe invulling komt. Het plan heeft een eigen, vernieuwende stijl en past goed in de omgeving.”

Digitaal vastgesteld

Het bestemmingsplan is op 23 april jl. vastgesteld tijdens een digitale gemeenteraadsvergadering. Daarmee is dit bestemmingsplan het eerste plan in Stede Broec dat via een digitale raadsvergadering is vastgesteld. De vergunningsprocedure kan van start. Als alles volgens planning verloopt, kan na de zomer gestart worden met de sloop van het uitvaartcentrum, waarna voorbereidingen voor de bouw van de patiowoningen kunnen beginnen.

In samenwerking met een landschapsarchitect is er een inrichtingsplan gemaakt voor het openbaar gebied waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de omwonenden op het gebied van groen, parkeren en de overgang van particulier naar openbare gebied.

Verkoop

Voor meer informatie over de verkoop van de woningen kunt u terecht bij Kuin Vastgoedontwikkeling via info@kuinbv.nl.