Contact

Ook Stede Broec heft zwaard tegen drugs

Stede Broec voert in navolging van Enkhuizen het Damocles beleid in. Het Damocles beleid houdt in dat burgemeester Marian Goldschmeding op eigen initiatief, dus buiten justitie om, panden kan laten sluiten waar illegale soft- en harddrugs wordt verhandeld. Deze handel hoeft overigens niet te worden aangetoond en ook hoeft geen sprake te zijn van overlast. Aanwijzingen zijn al voldoende.

Goldschmeding benadrukt dat op dit moment geen sprake is van drugsoverlast in Stede Broec of van drugspanden. Toch heeft het college dit besluit genomen. “Vanuit  de Opiumwet heb je weliswaar de mogelijkheid om al in te grijpen. Jurisprudentie heeft echter aangetoond dat, mocht het zover komen,  je als gemeente sterker staat met het Damocles beleid. Ik ben lij dat we dit nu goed geregeld hebben, zodat we als het nodig is, kunnen handelen. Dus heeft Stede Broec het regionale model van Enkhuizen overgenomen. Die gemeente was in 2010 de eerste gemeente die het beleid invoerde. Het Damocles beleid vloeit voort uit een wijziging van de Opiumwet in 2007 en past in de West-Friese aanpak jeugd en drugs. Stede Broec heeft ook een nieuw coffeeshop beleid vastgesteld, maar daarin is weinig gewijzigd. “We gaan nog steeds uit van de nullijn, er mogen geen coffeeshops in Stede Broec”.

 

Bron: NHD