Contact

VVD Stede Broec maakt zich zorgen over brandweer

De VVD Stede Broec maakt zich zorgen over de borging van de brandweer na de regionalisering. VVD’er Martien Krijger vindt borging van opkomst door de Veiligheidsregio een absolute noodzaak.

“Ze moeten wel komen”

“Je wilt tenslotte als inwoner van Stede Broec er toch wel zeker van zijn dat bij nood de brandweer opkomt!” Krijger heeft het College van Stede Broec vragen gesteld over deze kwestie. “Bij de regionale brandweer zijn de gemeenten buiten spel gezet, maar de borging is niet geregeld.” Hij duidt erop dat de Veiligheidsregio Noord Holland Noord gebruik gaat maken van zogeheten vrije instroom profielen. De VVD denkt dat hiervoor gekozen wordt omdat vrijwilligers niet betaald hoeven te worden en dus goedkoper zijn. Dit systeem geldt voor kleinere gemeenten. Grotere gemeenten hebben consignatie diensten en langdurige diensten. Aan deze diensten hangen vergoedingen. Bovendien is opkomen verplicht en de opkomst dus geborgd. Krijger maakt zich zorgen over de vrije instroom, waarbij vrijwilligers geacht worden gehoor te geven aan een oproep, maar hiertoe niet verplicht zijn.

Volgens Krijger is in het dekkingsplan 2015, dat door de colleges is goedgekeurd, het verplichte karakter niet opgenomen. Krijger benadrukt het volste vertrouwen te hebben in de regionale brandweer. “Het is absoluut geen wantrouwen.” Ik heb zelf twee bezoeken gebracht aan de brandweer en over de motivatie maak ik me geen zorgen. Maar de borging moet wel formeel geregeld worden! Straks denken de brandweer lieden: laat maar zitten. Dat kan natuurlijk niet.

“Ik vind het heel tegenstrijdig: er gaat juist zoveel naar de gemeenten en juist dit wordt uit handen genomen. Terwijl de gemeente het altijd goed geregeld had. Daar heb ik moeite mee”.

Bron: NHD