Contact

Toekomst camping en recreatiegebied Broekerhaven

Stede Broec betaald het Hoogheemraadschap 163.359,20 euro om tot en met 2055 het buitendijks terrein langs de Zuiderdijk in Bovenkarspel te mogen gebruiken. Hier zit de gemeentelijke camping Broekerhaven. Of dit een camping moet blijven, moet de gemeenteraad volgens de wethouder Piet Zwaan na de komende verkiezingen bepalen. Zwaan wil de camping behouden, maar dan moet de boel wel op de schop.

Stede Broec heeft de laatste jaren de camping deels opgeknapt. Zwaan wijst op het nieuwe peuterbadje en nieuwe speeltoestellen die hier zijn geplaatst en het campinggebouw dat is opgeknapt. Er zou meer moeten gebeuren. Niet alleen om de bezoekers meer te kunnen laten genieten van het water dat nu steeds verzand. Maar ook de overlast van het water tijdens stormen en kruiend ijs tijdens de winter tegen te gaan. “Al langer loopt binnen onze gemeente de discussie of de camping wel een taak is van de gemeente”. Als College hebben wij besloten dat de nieuwe raad en het College dit straks moeten bepalen.

Afstoten

De camping afstoten zal volgens Zwaan moeilijk worden. “Een particulier kan door de beperkte schaal nooit zijn uren terugverdienen. De camping ligt wel op een unieke plek aan het water. Als de camping verdwijnt, blijft dit een plek waar toezicht nodig is. De camping mag van mij blijven, maar dan zal deze wel kwalitatief verbeterd moeten worden. Ik heb daar ideeën voor. “Je zou de camping opnieuw moeten herschikken en er zou een strandje voor moeten worden aangelegd. Dat kan eenvoudig door het zand wat in het water ligt hier naartoe te schuiven. Deze hoek verzandt namelijk enorm”, legt Zwaan uit. Je kunt hier honderd meter tot je knieën het water inlopen. Door dit op te schuiven tot het strandje maak je gelijk het water dieper voor de recreanten. Ook de wateroverlast en ijsgang tijdens de winters heeft zo een strand voordeel. “Na 2020 laait de discussie weer op over de N23. Het laatste plan waarover wij al met Rijkswaterstaat hebben gesproken is de aanleg van een weg vanaf de N506 over een nieuwe dijk en door een tunnel voor Broekerhaven naar de Houtribdijk. Als die weg komt dan ontstaat bij Broekerhaven een binnenmeertje en wordt het recreatiegebied groter”.

Bron: NHD