Contact

Breed gedragen coalitie in Stede Broec een feit

Een breed gedragen coalitie in de gemeente Stede Broec is een feit. ODS heeft het formatiestokje op 27 maart overgedragen aan het CDA. In het eerste oriënterende gesprek bleek dat de partijen CDA, GBS, PvdA/GroenLinks en de VVD qua ideeën en programma’s niet ver uit elkaar liggen.

De afgelopen acht jaar kende Stede Broec een oppositieverhouding van 10-9. Er is behoefte bij alle Stede Broec’se partijen om tot een brede coalitie te komen. Dat is gelukt, want de genoemde vier partijen hebben gezamenlijk een ruime meerderheid in de raad. Naast een coalitieprogramma willen de partijen voorstellen om te komen tot een raadsprogramma met de gehele raad.

Op de terreinen werk en inkomen, jeugdzorg en AWBZ komen grote opgaven op de gemeente af. Om die reden wordt er een aparte wethouder voor de zorgportefeuille benoemd. Alle vier de coalitiepartijen dragen een wethouder voor. Uit kostenoverweging ieder in deeltijd voor 80%.

Portefeuilleverdeling wethouders

  • Nico Slagter (CDA): hoofdportefeuille Financiën en Sport
  • Henk Flierman (GBS): hoofdportefeuille Zorg
  • Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks): hoofdportefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Ton Schuitemaker (VVD): hoofdportefeuille Openbare Ruimte en Gebouwen

De coalitiepartijen kiezen voor deze wethouders en portefeuilleverdeling om zoveel mogelijk ervaring te benutten. Slagter is vier jaar portefeuillehouder Financiën geweest, Nootebos zat de laatste jaren al op Ruimtelijke Ontwikkeling en Flierman kan putten uit jarenlange ervaring als wethouder Zorg. Schuitemaker heeft een ruime ervaring op zijn portefeuille vanuit zijn functie bij de Gemeente Amsterdam.

De vier partijen kijken uit naar de komende vier jaar en willen Stede Broec slagvaardig en daadkrachtig vooruit helpen.

Eerste van links wethouder Ton Schuitemaker (VVD)