Contact

Stede Broec pikt kostenstijging brandweer niet

De gemeenteraad van Stede Broec wijst de begroting van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 2015 af als de kosten voor de brandweer- en veiligheidstaken niet anders worden verdeeld. Het amendement hiervoor van het CDA werd donderdagavond tijdens de raadsvergadering door alle fracties gesteund.

Dat de regionalisering van de brandweer vanwege scherpere eisen en nieuwe taken ook Stede Broec meer gaat kosten, verbaast de gemeente niet. Maar de omvang vindt de voltallige raad buiten alle proporties. ,,Het is niet uit te leggen dat inwoners van Heiloo zeven euro per inwoner gaan betalen en wij hiervoor 25 euro per inwoner’’, verklaarde Martin Krijger (VVD). ,,De SED-gemeenten moeten er een miljoen bijpompen. Een miljoen!’’

’Geld aftroggelen’

,,Het is begrijpelijk dat we meer gaan betalen, maar dit moeten we afwijzen als signaal dat gemeenschappelijke regelingen ons alleen maar geld aftroggelen’’, vond ook Jan Ettes (ODS). ,,Het is niet te verteren dat onze goed functionerende brandweer ongeveer het dubbele gaat kosten’’, zei Peter Raven (GBS). Waarbij OP en PvdA/GL ook nog eens balen van het feit dat de Veiligheidsregio een deel van haar bezuiniging dekt door een greep uit de algemene reserve.

Jean Pierre Krozen (CDA) was blij dat alle partijen het amendement steunen om de begroting van de Veiligheidsregio af te wijzen, om een kostenverdeling te krijgen die louter gebaseerd is op de gelden die gemeenten krijgen van het Rijk voor veiligheidstaken en niet ook op het inwoneraantal. ,,Dit lijkt mij een signaal voor de regio.’’ Volgens burgemeester Goldschmeding tekent het protest, dat zij ondersteunt, zich ook in andere gemeenten af. Zij beloofde zich in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio hard te maken om de beoogde extra bezuiniging van 4,1 miljoen te realiseren. Op voorhand de jeugdbrandweer buiten schot laten, zoals de VVD wil, kan volgens haar niet. ,,We moeten keuzes maken die pijn doen.’’

De kritiek van de VVD dat veel eerder binnen de Veiligheidsregio geprotesteerd had moeten worden tegen de voorgenomen kostenverdeling, is volgens wethouder Nico Slagter (CDA) onterecht: ,,Dit is absoluut geen mosterd na de maaltijd. Als SED-gemeenten zijn wij al ruim een half jaar bezig om een andere kostenverdeelsleutel te krijgen.’’