Contact

VVD Stede Broec: ’Eendracht in SED is nodig’

Eendracht en controle, dat is wat de SED nodig heeft en wat het ambtenarenkorps overeind moet houden. En die eendracht moeten de drie gemeenteraden dan ook uitstralen’.

Aldus de boodschap van VVD-voorman Martien Krijger in Stede Broec. Krijger mist die eendracht en betrokkenheid tot nu toe bij de gemeenteraad van Enkhuizen, waar deze week na een behoorlijk uiteenlopende discussie de stemmen staakten bij afwezigheid van raadslid Stella Quasten.

Tijdens de aanzienlijk eendrachtiger behandeling van het verbeterplan voor de ambtelijke organisatie in Stede Broec uitte Krijger zijn zorgen over de houding van Enkhuizen. Want wat als de raad bij de volgende behandeling van het plan in december er opnieuw niet uitkomt? Of zelfs het verbeterplan afstemt?

Vertrouwen

Burgemeester Ronald Wortelboer stelde er ’het volste vertrouwen’ in te hebben dat alle drie de raden tot overeenstemming komen. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan komt het algemeen bestuur bij elkaar om zich te beraden. Maar daar gaat hij niet van uit.

Boodschap tijdens de behandeling van het verbeterplan in Stede Broec was voor alles het belang van tijdige informatie en vertrouwen in de organisatie. Daarnaast vond VVD’er Krijger in Stede Broec het echter ’een gemiste kans’ dat voor zijn gevoel Enkhuizen zich minder betrokken lijkt te voelen. ,,Tijdens de schorsing in de gezamenlijke vergadering in Drechterland zag je dat Stede Broec en Drechterland elkaar opzochten om iets voor elkaar te krijgen, Enkhuizen hield zich afzijdig. En tijdens de discussie in Enkhuizen miste ik de bereidheid om reserves aan te spreken.’’

Krijger heeft vertrouwen in het besluit dat de raad van Drechterland maandag gaat nemen, maar maakt zich zorgen over het besef in Enkhuizen. ,,Het gaat wel ergens over, namelijk over hoe we een organisatie kunnen helpen. Als je dan die kikkers in de raad van Enkhuizen ziet, een discussie die alle kanten opgaat. Ik snap best dat je er andere gedachten op na kunt houden, maar het gaat er hier wel om dat we als raden eendrachtig optreden en inzetten op controle. Nu worden er allemaal zaken bij gehaald, het gaat niet over de kern.’’

Fusie

,, Ik denk dat je juist nu die gezamenlijkheid moet tonen, die we bij een mogelijke fusie ook nodig zullen hebben. Er is geen ’feeling’ naar elkaar toe, en dat vind ik heel erg jammer. Als het er nu niet doorkomt in Enkhuizen zou ik dat echt dodelijk vinden. De mensen in de organisatie verdienen het dat we nu onze betrokkenheid laten zien.’’

Bron: NHD