Contact

VVD Stede Broec tevreden met HVC-onderzoek

De VVD heeft geconstateerd dat gemeenten binnen Westfriesland duurder uit zijn met het ophalen van huisvuil dan daarbuiten. Om te onderzoeken hoe dat komt heeft de VVD in Stede Broec een motie ingediend voor een HVC-onderzoek.

De andere partijen in Stede Broec vinden een Rekenkameronderzoek overbodig. De fracties hebben de motie daarom niet gesteund. Toch ziet de Rekenkamer Stede Broec dit anders. De Rekenkamer, het adviesorgaan van de raad, gaat nu met de Rekenkamers van andere Westfriese gemeenten de ongelijkheid onderzoeken.

In de Westfriese gemeenten liggen de tarieven voor éénpersoonshuishoudens ongeveer 50 euro hoger. En voor meerpersoonshuishoudens is dat zelfs 65 euro meer. De liberalen vinden dat het ophalen van het huisvuil kostendekkend moet zijn. Dat houdt niet in dat wij de extra kosten van de omliggende gemeenten moeten betalen. De andere Westfriese VVD-fracties hebben in hun gemeente ook een motie ingediend. In de andere Westfriese gemeenten zijn de moties wel gesteund om de Rekenkamers te verzoeken een onderzoek te doen naar de afvalstoffenheffingen.

Dienstverleningsovereenkomst

De raad van Stede Broec achtte een onderzoek overbodig, omdat er straks met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt gewerkt. Een DVO is een soort ‘wij betalen wat wij aan dienstenverlening vragen en meer niet’-principe.

De Rekenkamers vinden het echter nodig om de tarifering te onderzoeken om ook met de DVO het juiste bedrag te betalen. De VVD vind hierin haar gelijk om de-onderste-steen-boven te krijgen met de bedragen die wij in Westfriesland (zullen) betalen.