Contact

Haarlemmerolie, of een gedegen coalitie?

Bestuur Stede Broec: Haarlemmerolie, of een gedegen coalitie?

Of de toevoeging van PvdA/GL aan de coalitie van ODS en CDA in Stede Broec als Haarlemmerolie dient, dan wel dat gewoon gekozen is voor een gedegen samenwerking, de toekomst zal het leren.

Maar verwondering leverde het wel op bij liberaal Martien Krijger, die maandagavond bij de vaststelling van het coalitieakkoord en de installatie van het overigens unaniem gekozen nieuwe college niet kon laten even terug te kijken naar het verleden. Want waarom niet gewoon met z’n tweeën een coalitie vormen, vroeg VVD’er Krijger zich af na de simpele rekensom dat 13 zetels toch al een zeer ruime meerderheid vormt. Krijger dook vervolgens vier jaar terug in de tijd, toen PvdA/GL nog het verwijt van ODS kreeg dat het deze fractie ’schijnbaar onverschillig liet’ met wie ze de coalitie vormen.

Ook wilde Krijger wel weten hoe ODS nu naar wethouder Nico Slagter kijkt, gezien het getoonde wantrouwen in het verleden. Een ’zuur praatje’ wilde hij ook weer niet houden. ,,Sommige dingen verwonderen ons gewoon zeer. Want ook de VVD zal ’constructief meewerken’ aan een coalitieakkoord waar alle partijen zich in vinden, aldus Krijger. En dus werden wethouders Lydia Groot (ODS) als oude bekende, Nico Slagter (CDA) en Bart Nootebos (PvdA/GL) unaniem gekozen.

Een coalitie die met vijftien zetels streeft naar een raadsbreed gedragen programma voor de komende vier jaar en waarin de burger een prominente positie inneemt. Vaker dan voorheen moeten kennis en initiatieven vanuit de samenleving het startpunt vormen voor beleidsontwikkeling en planvorming. Wijkgericht werken is het streven, maar ook verkeersveiligheid in de wijk, de inzet van buurtbemiddeling, betrokkenheid op buurtniveau en betere communicatie richting de inwoners.

Varen in Stede Broec blijft hoog in het vaandel en dan vooral in de nieuw aan te leggen wijk Waterweide, waarmee ook ten zuiden van de spoorlijn de doorvaarbaarheid van de gemeente kan verbeteren door bestaande woonwijken aan te sluiten. Ook de ontwikkeling van de zuidkant van winkelcentrum Streekhof behoudt prioriteit, net als woningbouw op de plek van Opmaat en verbetering van de verkeersveiligheid rondom de winkels aan de Middenweg. In de vorige raadsperiode werd al gemord over het huidige subsidiebeleid. Dat zou te ondoorzichtig zijn, onduidelijk en weinig transparant en er zou sprake zijn van verborgen subsidies. Het nieuwe college wil de verordening helder maken, met duidelijkheid richting inwoners, verenigingen en organisaties. Ook hoog op het wensenlijstje staat de toekomst van sporthal De Kloet. De sporthal raakt gedateerd. Het nieuwe college wil de economische levensduur van sporthal én zwembad onderzoeken.