Contact

‘Noodlijdend GTS helpen is zo niet de juiste insteek’

De VVD in Stede Broec betreurt de ontstane situatie bij gymnastiek- en turnvereniging GTS, voor met name de sporters en vrijwilligers, maar kijkt negatief naar het ‘schenken’ van een eenmalige subsidie aan de noodlijdende vereniging uit Grootebroek. De VVD heeft in de raadscommissie Samenleving van afgelopen dinsdag niet ingestemd met de eenmalige subsidie van 25.000 euro gemeenschapsgeld. De liberalen nemen het als bespreekstuk mee in haar fractieoverleg. 

Door financieel wanbeleid van de inmiddels opgestapte oud-penningmeester verkeert de gymnastiek- en turnvereniging in grote geldzorgen. Er is onvoldoende in kas om alle rekeningen te kunnen betalen, daarom zou de gemeente bij moeten springen om een faillissement te voorkomen. GTS heeft sinds 2010 te maken met een afnemende liquiditeit, tussen 2015 en 2017 zijn de grootste tekorten ontstaan. Een tekort van 13.000 euro in 2016 en van 26.000 euro in 2017. “We weten niet wat er met het geld is gebeurd. Er is nu ook geen plan van aanpak om de organisatie weer financieel gezond te maken”, aldus raadscommissielid Ivo Nooter voor de VVD. 

Er kan worden geconstateerd dat het (toenmalige) bestuur niet concreet heeft opgetreden bij de indicatie van de problemen bij de vereniging. Ook is de kascommissie tekort geschoten. Zij hadden de leden moeten waarschuwen en moeten aandringen op maatregelen. De 25.000 euro zou hulp moeten bieden bij het probleem, maar dan als oplossing voor de korte termijn. Dit geld zou moeten worden gebruikt voor het voldoen aan alle betalingsverplichtingen. Er is dus geen garantie dat de eventuele subsidie zou moeten bijdragen aan een gezonde vereniging. Een garantie die er volgens de VVD zou moeten zijn. Er zijn verenigingen in Stede Broec die zich nu flink achter de oren zullen krabben, want de gemeente biedt hulp aan een vereniging die doet aan financieel wanbeleid. Nooter: “Waar stopt het?”

Het bericht dat het huurcontract van de ‘te dure’ turnhal zou worden opgezegd in 2019 is voor de VVD ook een afweging niet in te stemmen met de subsidie. Nooter: “GTS betaalt 36.000 euro per jaar aan huur voor de turnhal. Daarnaast heeft het ook goed betaalde trainers in dienst om een, in de VVD haar ogen, te hoog niveau te willen bereiken. Er worden contributies geheven die niet tegenover de faciliteiten staan.”

Volgens de VVD is het nog maar de vraag of de 550 leden van de vereniging de voorgestelde contributieverhoging van het verenigingsbestuur gaan accepteren op 20 juni in de ALV. En als deze wordt geaccepteerd is het afwachten of deze ‘druppel op de kokende plaat’ voor redding zorgt. 

Maatschappelijke belang

De VVD erkent het maatschappelijke belang van een ‘grote’ vereniging als GTS, maar wil van structurele subsidieverhoging niets weten. “ODS stelt dat een structurele verhoging nodig is om GTS te redden, omdat zij vinden dat de 25.000 euro anders ‘weggegooid geld’ is. Maar wij willen geen precedent scheppen voor verenigingen die aan financieel wanbeleid doen. Akkoord gaan met een financiële injectie van 25.000 euro zonder hiervoor een gedegen plan van aanpak te hebben is voor de VVD dan ook niet de juiste insteek”, stelt Ivo Nooter.