Contact

Einde asbestdaken in Nederland

Daken met asbest zijn in Nederland per 31 december 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Het is in Nederland al sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Dat betekent dat alle nog bestaande daken met asbest in Nederland momenteel minimaal zo’n 25 jaar oud zijn.

Verdere versnelling

Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante kilometer gesaneerd, vorig jaar is 10,8 miljoen en dit jaar zal uitkomen op zo’n 12 miljoen. Het ministerie en betrokken partijen zien bovendien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen. De VVD heeft om onduidelijkheid over de exacte ingangsdatum van het asbestdakenverbod te voorkomen een motie ingediend. De motie verzoekt de regering, het verbod op asbestdaken in te laten gaan op 31 december 2024.

Samenwerking

Het ministerie kan het echter niet alleen en werkt daarom samen met onder meer decentrale overheden, branchepartijen om het saneren van de daken verder te versnellen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan bijvoorbeeld financiële stimulansen en het in kaart brengen van de daken.

75 miljoen voor sanering

Om daken met asbest te saneren, was al eerder een pot van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om asbestdaken te vervangen. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van 25.000 euro per adres. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.

De ingediende motie van de VVD in de Tweede Kamer is hier te lezen.