Contact

Oppositie wil sneller informatie College Stede Broec

De fracties van VVD en GBS in Stede Broec vinden dat het college de gemeenteraad sneller en accurater op de hoogte moet brengen van lopende zaken.

Peter Raven (GBS) trachtte in de raadsvergadering via een motie het college ertoe te bewegen actiever aan zijn informatieplicht richting de raadsleden te voldoen. Raven onderstreepte de noodzaak van een open bestuurscultuur, omdat er anders niet te werken valt. Dus moet het college op tijd met informatie richting de raad komen.

Treurnis

Hij baseerde zijn kritiek op uitlatingen van wethouder Groot in oktober, die volgens GBS niet strookten met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie in september. VVD-voorman Martien Krijger haakte hierbij aan met kritiek op dezelfde wethouder over tegenvallers in de jeugdzorg. ,,Wij zochten al een vorm om een signaal af te geven, maar vonden een motie van treurnis te zwaar.’’

Het verbaasde Krijger dat in december ineens een tegenvaller van een miljoen uit de hoge hoed kwam, zodat de kadernota moest worden bijgesteld. Hij betitelde antwoorden van de wethouder als ’nietszeggend’. ,,Het onthouden van cruciale informatie is dodelijk. Neem ons mee!’’

Kritiek

Wethouder Lydia Groot reageerde verbaasd op de kritiek. ,,Ik herken me hier niet in. Ik spreek voor mezelf, maar het geldt voor alle portefeuilles dat we de informatie die wij hebben, delen zoveel we kunnen.’’ Ook de andere fracties herkenden zich niet in de kritiek, die dan ook niet door de rest van de raad werd gedeeld. De motie kreeg geen steun.