Contact

Coalitie met ODS voorop wil verhoging OZB

Tijdens de commissievergadering RBFZ van donderdag 7 december jl. heeft ODS tijdens het bespreken van de leges en de gemeentelijke belastingen het idee geopperd om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verhogen. De VVD is fel tegen het verhogen van de OZB.

Volgens ODS, met bijval van coalitiepartner CDA, is het verhogen van de belasting voor de inwoners noodzakelijk om gaten in de begroting te dichten en op korte termijn de reserves veilig te stellen. “Het probleem zit dus in ongecontroleerde uitgaven, met name op het sociaal domein. Het zijn problemen binnen de gemeente en dienen wat de VVD betreft dus ook intern opgelost te worden. De inwoners mogen hiervan niet de dupe worden, die betalen al genoeg belasting!”, aldus raadscommissielid Joey Leeuwinga.

Financiële tegenvallers

De VVD-fractie, bij monde van fractievoorzitter Martien Krijger, is van mening dat er eerst grondig moet worden uitgezocht wat de gemeentelijke uitgaven zijn en wat de grootte is van het financiële gat. Voorwaarde hiervoor is dat de kosten van de jeugdzorg op orde komen. Op dit moment geeft het College aan dat zij niet inzichtelijk hebben welke financiële tegenvallers er kunnen komen in de loop van 2019.

De coalitie (ODS, CDA en PvdA/GroenLinks) bezuinigt nu ongecontroleerd. De effecten van het besluit vorige maand om de 1,7 procent inflatiecorrectie op de uitgaven weg te snijden, zijn bijvoorbeeld niet onderzocht, maar wel doorgevoerd. De paniekerige houding van de gemeenteraad staat in schril contrast met die van het College. Deze ‘professionals’ zijn pas voornemens om ‘ergens komend voorjaar’ met voorstellen te komen, zodat de raad aan ‘de knoppen kan gaan draaien’. De VVD is zeer verbaasd over deze houding en het contrast wat zichtbaar is tussen raad en college.

“Een verhoging van de OZB verhoogt de inkomsten van de gemeente, maar daarmee zadel je de inwoners op met de problemen binnen de begroting en maak je de OZB tot een sluitpost van de begroting. Bovendien, hoeveel geld wil je binnenhalen? Welke verhoging is nodig om het gat te dichten? De ervaring leert dat een ingevoerde verhoging bijna nooit meer wordt teruggegeven aan de inwoners. Stede Broec staat nu al behoorlijk hoog in de lijst van duurste OZB gemeenten in Nederland. Wij zullen nooit akkoord gaan met een verhoging van de OZB”, aldus VVD’er Mike Lezaire.

Coalitie

De coalitiepartijen concludeerden dat er geen andere oplossing is om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Leeuwinga: “Het is bizar… de coalitie neemt geen verantwoordelijkheid voor haar eigen beleid. Als gemeente moeten we naar de interne financiële situatie kijken, niet alleen maar snel geld bij elkaar zoeken om ‘leuke’ projecten te doen. De belangen van de inwoners en hun portemonnee moet op één staan.”

De VVD gaat zich beraden hoe ze met de situatie om moeten gaan. Zij hebben de intentie om de uitgaven van de gemeente op korte termijn op orde te krijgen. Lezaire: “Wij zijn tegen het verhogen van de OZB, maar de financiële situatie moet wel worden aangepakt. Wij gaan hiermee aan de slag.”