Contact

VVD Stede Broec: ‘College kom met bezuinigingsvoorstellen’

Het College van Stede Broec moet inzage geven in de posten, die leiden tot de tekorten waar de gemeente mee kampt, en zelf met bezuinigingsvoorstellen komen.

Dat stelt de VVD in Stede Broec in een motie, donderdagavond in de raadsvergadering. Het verbaast voorman Martien Krijger dat het College de raad in oktober op de hoogte stelde van de tekorten in de gemeentelijke begroting, maar vervolgens geen enkel voorstel doet om dit op te lossen.

Vakantie

“Gaan we dus eerst met kerst en op vakantie, en maken we dan een plannetje hoe dit op te lossen?” Het ergert Krijger dat, waar de politiek in zijn ogen paniekvoetbal speelt, het College ’relaxed’ achterover leunt en afwacht. “Ik vind het positief dat de raad het gat wil dichten, maar we kunnen niet lukraak gaan bezuinigen.”

Zijn fractie was het al niet eens met het voorstel van de coalitie om in de gemeentelijke uitgaven de inflatiecorrectie van 1,7 procent niet door te voeren. “Dit raakt het verenigingsleven.”

Dus wil de VVD, alvorens verdere besluiten om te bezuinigen worden genomen, inzage in hoe nijpend de situatie is en waar dit door veroorzaakt wordt. De fractie doet zelf (nog) geen voorstellen. “Anders doen we hetzelfde als de coalitie: hapsnapbeleid. Wij leggen de verantwoordelijkheid waar die hoort: bij het College. Dat moet, met een professionele organisatie achter zich, met goede voorstellen komen.”

Flauw

Het voorschot van het College op een eventuele OZB-verhoging noemt Krijger ’flauw’. “Wij willen de inwoners niet nog meer belasten. Ook niet met ’tientjes’. De lastendruk is al op een onacceptabel niveau en straks gaan de huisvuiltarieven weer omhoog.” De VVD maakt zich zorgen over de uitgaven in het sociaal domein. De fractie verbaast het dat Stede Broec veel meer dan de andere Westfriese gemeenten, per inwoner lijkt uit te geven aan jeugdzorg. “Het lijkt erop dat wij veel te ruimhartig zijn. De verordeningen moeten nagespit. Daar verwachten wij veel van.”

De VVD gaat ervan uit dat de rest van de raad de motie steunt. “We moeten orde op zaken stellen. De hele raad is nu in paniek, tijd dus om dit in goede banen te leiden.”