Contact

OZB voor huiseigenaren en bedrijven omhoog

De huiseigenaren en bedrijven in Stede Broec gaan in 2019 extra diep in de buidel tasten. Bedrijven gaan 15 procent meer Onroerendezaakbelasting betalen. De eigenaren van woningen gaan enkele tot vele tientjes meer OZB betalen.

Op deze manier wil een meerderheid van de gemeenteraad het begrotingstekort van Stede Broec wegwerken. Door een verhoging van de OZB betalen de huiseigenaren en bedrijven in 2019 veel meer dan in 2018.

Broekriem aanhalen

Het blijft echter niet bij de verhoging van de OZB, ook de afvalstoffenheffing gaat met 10 procent omhoog. Dit tot grote ergenis van de oppositie met de VVD Stede Broec voorop. De VVD ziet veel liever dat Stede Broec de broekriem gaat aanhalen en gaat kijken waar er bezuinigd kan gaan worden.

Stede Broec verkeerd, onder andere door tegenvallers in het sociaal domein, dat vele miljoenen euro’s gaat kosten, in financiële nood en dus zag het College de kans schoon om via de stevige verhoging van het OZB tenminste een groot deel van het gapende gat te dichten.