Contact

VVD Stede Broec is blij met komst plan voor toezicht

Het College van Stede Broec gaat een integraal plan ontwikkelen voor toezicht in de gemeente. De VVD in Stede Broec is blij met de toezegging van de burgemeester om met dit plan aan de slag te gaan. De aanleiding is het evaluatierapport van de gemeente over de toezichthouders (BOA’s) in Stede Broec. Tevens kwamen het aantal fietsendiefstallen in de gemeente aan bod.

De VVD Stede Broec heeft in de raadscommissie van 17 januari jl. de vraag gesteld of het College van plan was om actie te ondernemen naar aanleiding van het evaluatierapport Toezichthouders Openbare Ruimte. “In het rapport staan concrete conclusies en aanbevelingen die kunnen worden opgepakt door het College. Wij willen dat het College aan de slag gaat met de aanbevelingen, zodat handhaving door toezichthouders in Stede Broec kan worden verbeterd”, aldus VVD’er Joey Leeuwinga.

Het College staat achter de aanbevelingen, echter willen zij het onderwerp toezicht breder bekijken en met een integraal plan komen. De VVD is hier erg blij mee, want zij zien graag dat het toezicht gemeentebreed wordt aangepakt. Zij willen niet dat er alleen gekeken wordt naar plekken als de stations en het winkelcentrum. Leeuwinga: “Ook bij scholen en de voetbalclubs, maar zeker ook in de wijken, is het belangrijk om je veilig te voelen”.

Fietsendiefstal

De politiek in Stede Broec maakt zich ook zorgen over het groeiend aantal diefstallen van fietsen in de gemeente. Zo werd in 2017 in heel Stede Broec 48 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. In de eerste maanden van 2018 waren dat al 83 aangiftes en dan gaat dat alleen nog om de aangiftes. Steeds meer mensen doen geen aangifte, omdat ze denken dat dat toch geen zin heeft. Burgemeester Ronald Wortelboer dringt er bij gedupeerden op aan vooral wel aangifte te doen. “Zodat de politie ziet waar hotspots zijn en dat kunnen monitoren.”

Een oplossing die coalitiepartij ODS opperde, is cameratoezicht rond station Bovenkarspel-Grootebroek. “Cameratoezicht is wel mogelijk, maar lastig, ook juridisch gezien. Het terrein rondom de stalling is ook niet van de gemeente, maar van de NS”. De burgemeester denkt eerder aan preventie in de vorm van toezicht, dan aan het plaatsen van camera’s of andere maatregelen.

WerkSaam

Burgemeester Wortelboer wil graag in gesprek met een organisatie als WerkSaam om te kijken of er een combinatie kan worden gevonden in het creëren van werk en het bewaken van de stalling. “Het is het onderzoeken waard in hoeverre mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet om een oogje in het zeil te houden bij fietsenstallingen”.

De VVD onderstreept, net als de andere partijen, dat in heel Stede Broec de inwoners zich veilig moeten voelen, niet alleen op bijvoorbeeld de stations. De liberalen zijn ervan overtuigd dat het integraal plan moet gaan zorgen voor een nog veiliger Stede Broec.