Contact

Overlast voor bewoners Broekerhaven

Op 9 januari 2019 is Open en Duidelijk Stede Broec benaderd door bewoners van de Broekerhaven en andere omwonenden aan de N307. Sinds de opening van de N23 merken zij dat de geluidsoverlast van met name vrachtwagens op de N307 flink is toegenomen. Helaas is deze toename van de geluidshinder nog niet genoeg om de provincie te verplichten een geluidswal neer te zetten.

Wat ODS betreft zou dit wel moeten worden overwogen. Langs de Drechterlandseweg zijn grote geluidswallen en parken aangelegd om de hinder van geluid en fijnstof te minimaliseren, terwijl de aangrenzende wijken daar een stuk verder van de weg liggen. In de commissie Grondgebiedzaken van 11 februari stelt ODS gesteund door het CDA het probleem aan de orde.

Broekerschans

De inwoners van de Broekerschans wonen op enkele tientallen meters van een 80-km-weg zonder enige beschutting tegen het geluid en de fijnstof.
ODS wil daarom graag weten of de commissie het met ODS eens is dat de huidige situatie ongezond en onhoudbaar is. Verder zouden we graag van de commissie horen of de overige partijen het met ons eens zijn  dat de gemeente  onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om -bij voorkeur in overleg met de provincie en het Hoogheemraadschap- de geluidshinder langs de N307 zoveel mogelijk te beperken en wat de kosten van een eventuele geluidswal bij de Broekerschans zouden zijn.

Binnenkort meer nieuws over wat de gemeentelijke aanpak zal worden. ODS staat achter de bewoners van het stuk van de Florasingel tot de Kolk.

Bron: ODS