Contact

Straatnamen Waterweide: Keuze is helder voor OSB

Met instanties is het soms lastig overleg voeren. Denk je er met zijn allen over uit te zijn dat de namen van de straten in de nieuwe woonwijk Waterweide gaan verwijzen naar elementen uit de archeologie, komt de commissie die belast is met de naamgeving van de straten ineens met een heel ander plan.

En dat terwijl er al lang een besluit genomen was. Vanuit de gemeente waren er geen andere ideeën. Onze archeologisch medewerker Frank Pennekamp zou op zoek gaan naar archeologische namen en de commissie zou bekijken hoe die namen ingepast konden worden in het stratenpatroon. Tijdens het proces bleken de namen te overlappen met voorstellen voor straatnamen in Hoogkarspel. Een verrassing, maar een nieuwe lijst met namen bracht een oplossing. 

straatnamen waterweide

Het proces werd al ergens in 2017 opgestart met de vraag of wij ideeën hadden. We hebben er over nagedacht en instanties geraadpleegd, er was mailverkeer, er werden achtergronden bekeken etc. met andere woorden er zijn inspanningen verricht en er heel wat uren in gestoken. 

Tekentafel

We zijn nu zeker één, anderhalf jaar verder. Met verwondering en enige verontwaardiging vernemen we nu ineens dat de commissie, die tot nu toe geen enkele suggestie op tafel legde, met een heel ander voorstel komt om te kiezen voor namen die verwijzing naar de natuurlijke leefomgeving.

straatnamen paalkuil

Een voorstel dat op de tekentafel is uitgedacht en straatnamen oplevert die zeer algemen zijn en op geen enkele manier verbonden aan het woongebied. Dit terwijl naamgeving die refereert aan de bronstijd en de archeologie bij uitstek namen oplevert die verwijzen naar objecten die uit de grond zijn opgegraven en niet op een tekentafel uitgedacht.

In het voorjaar van 2018 is er uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan in Waterweide. Veel inwoners, waaronder ook kinderen hebben meegeholpen met de opgravingen uit de bronstijd (ca. 3500 jaar geleden).  Als HV Oud Stede Broec houden wij dan ook een hartstochtelijk pleidooi voor namen die verwijzen naar elementen uit de archeologie.

Breng uw stem uit!

We vinden eigenlijk dat terugkomen op de oorspronkelijke plannen, zoals de gemeente nu doet, niet meer aan de orde is. De tekeningen lagen op tafel, de namen waren ingetekend en het voorstel was af.

De gemeente legt nu de keuze voor aan de inwoners: willen we straatnamen die verwijzen naar archeologie en bronstijd of namen die verwijzen naar de natuurlijke leefomgeving? Voor ons is de keuze duidelijk.

Breng hier uw stem uit.