Contact

VVD Stede Broec: ‘Niet uit te leggen subsidie’

In de gemeenteraad van 31 januari jl. is er een subsidie toegekend aan stichting Hart van Stede Broec i.o. Het subsidiebedrag bestaat uit eenmalig 37.500 euro en is voor zes evenementen op het Streekplein in 2019. De VVD in Stede Broec is het niet eens met de gang van zaken en noemt het ‘een niet uit te leggen subsidie’. 

In de raadscommissie van 15 januari jl. kwam de subsidieaanvraag voor de eerste keer op de agenda. De initiatiefnemers spraken in en er was een pittige discussie in de raadszaal. De discussie ging vooral over de hoogte van het subsidiebedrag. Verschillende partijen namen het raadsvoorstel mee terug naar de fractievergadering, zo ook de VVD. “Wij zijn voor meer activiteiten op het Streekplein en natuurlijk in de wijken van onze gemeente. Dit moet van onderaf uit de gemeenschap komen. Wij zijn daarom ook blij dat twee inwoners van onze gemeente een initiatief nemen. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met een subsidieverstrekking van 37.500 euro”, aldus raadscommissielid André Ruijter.

Forever Young

In de fractievergadering van de VVD is er stevig gediscussieerd. “Laat ik beginnen om te zeggen dat het een pittige discussie is geweest in de fractie. Dubben tussen eindelijk activiteiten op het Streekplein voor 37.500 euro en de financiële malaise waar we als gemeente in verkeren. Dit subsidiebedrag tegenover de historische subsidiebedragen voor evenementen als Forever Young, Spektakel in het Park en de nog springlevende Oranjeverenigingen is niet uit te leggen. En dan nog de rechtvaardiging: het gebruik van subsidiebedragen voor Streekhof fase 4. Die is als investeringssubsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland en wordt nu besteed als activiteitensubsidie. Zijn wij kritisch? Jazeker, dat zijn we!”, zegt VVD-fractievoorzitter Martien Krijger.

Forever Young, een tweedaags festival in Grootebroek, kreeg indertijd 800 euro per jaar en voor de jubileumeditie 2.250 euro subsidie. Het ter ziele gegane Spektakel in het Park, ook een tweedaags festival, vroeg in 2018 16.000 euro subsidie aan. De gemeente kende de stichting uiteindelijk maximaal 1.750 euro toe. De Oranjeverenigingen krijgen per vereniging 1.750 euro subsidie. In Grootebroek kan de vereniging de tent in 2019 niet opzetten wegens een tekort in de begroting. “Als dit bedrag wordt toegekend, wat is dan de afwijzingsgrond wanneer de Oranjeverenigingen om 10.000 euro vragen? Hoe hard is de klap in het gezicht dat een bewezen evenement als Spektakel in het Park te horen krijgt dat de gemeenteraad nu 37.500 euro doneert?”, aldus VVD-voorman Krijger.

Geen uitvoering van de motie

In januari 2018 heeft de gemeenteraad het College opgedragen om de wijze waarop de gemeente kan bijdragen in het stimuleren van culturele, culinaire of andere evenementen op en rondom het Streekplein in 2018 verder uit te werken. Krijger: “Wij hebben niet gevraagd om een evenement te subsidiëren. Wij hadden een voorstel verwacht met kaders over wat er mag en niet mag. Welke verantwoordelijkheid hebben initiatiefnemers en welke draagt de gemeente bij. Het was een jaar stil en opeens ligt er nu een begroting die leunt op gemeenschapsgeld en niet op ondernemers en sponsoren. Steun van de ondernemers in en om het Streekhof is wat ons betreft noodzakelijk om er een succesvol en structureel project van te maken”.

De VVD Stede Broec heeft als enige partij niet ingestemd met de projectsubsidie van 37.500 euro voor zes evenementen weekenden in 2019. “Het is onterecht tegenover de Oranjeverenigingen, de provincie en de gemeentelijke begroting. Tevens is het onterecht, gemeten aan de OZB-verhoging die onze inwoners voor de kiezen gaan krijgen. Er is hier sprake van een oneerlijke en niet-transparante subsidieverstrekking”.