Contact

Beter en concreter voor de toekomst van de regio

Woensdagavond 6 februari jl. vond bij het Werenfridus in Hoorn de derde bijeenkomst plaats van de voorbereiding tot het Pact van Westfriesland 2.0 voor de regio.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten konden de raadsleden van Westfriesland eerst en de ondernemers daarna los van elkaar op zes thema’s hun inbreng geven. Al deze input werd woensdagavond gepresenteerd door de wethouders en ambtenaren die betrokken zijn bij een specifiek thema. De thema’s zijn Wonen en Leefbaarheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Ondernemen en Economie, Vrije tijd en Zorg en Sociaal domein.

Betere samenwerking

Er is geleerd van het eerste Pact waarbij het een ‘papieren tijger’ werd genoemd in de regio en het leek een project van de burgemeesters en wethouders. Na de eerder vergaarde input en die van afgelopen avond, zijn nu de raden aan zet om een lokale zienswijze mee te geven.