Contact

Politiek gaat aan de slag met Broekerschans

De politiek van Stede Broec maakt zich zorgen over de situatie waar de bewoners van de Broekerschans zich in bevinden sinds de opening van de N23. Op maandagavond 11 februari gaat er gesproken worden over de situatie in Bovenkarspel-zuid.

Janneke Visser (ODS): “Dit kan niet.” Haar partij is een van de partijen die door de bewoners is benaderd. De buurt ervaart veel overlast van toegenomen verkeer over de N307 sinds de weg open is. Vooral het aantal vrachtwagens is toegenomen, heeft ook Visser zelf gemerkt.

Provincie

Visser dringt er op aan dat de politiek de koppen bijeen steekt en de wethouder met een boodschap richting de provincie stuurt. Die is namelijk, samen met het waterschap, eigenaar van de opgewaardeerde weg. De provincie en de gemeente staat nu nog op het standpunt dat de geluidshinder niet genoeg is om een extra geluidswal neer te zetten.

“Als raad kunnen we hier niet heel veel aan doen, maar het mag niet zo zijn dat er niets gebeurt. Wij vinden dat de wethouder naar de provincie moet om aan te dringen op een geluidswal, ondanks het feit dat er nu stiller asfalt ligt. Het verkeer is duidelijk toegenomen en vrachtwagens die na de rotonde de weg oprijden die schuin loopt, geven extra gas. Bovendien wordt het alleen maar erger als straks nieuwe borden geplaatst zijn.”

Dure grap

Visser beseft dat het plaatsen van geluidsschermen een dure grap is, waar de gemeente in ieder geval geen geld voor heeft. “Dat wordt lastig, maar we moeten vanuit de politiek wel druk geven.”