Contact

Waterweide krijgt straatnamen met archeologische achtergrond

Uit de gemeentelijke enquête straatnamen Waterweide is een winnaar gekomen: de archeologie heeft het gewonnen van de natuurlijke of ‘botanische’ namen.

Het was even spannend, want het aantal stemmen ging lang gelijk op. In totaal gaven bijna 600 inwoners hun mening. Er waren 294 mensen die kozen voor de namen uit de archeologie tegenover 279 stemmers die de voorkeur gaven aan de planten en dierennamen uit de natuurlijke leefomgeving. Zoals afgesproken volgt het College de uitslag van de enquête.

Wethouder Bart Nootebos (PvdA): “Fijn dat er zoveel mensen hun mening hebben gegeven. Dank daarvoor. En natuurlijk dank aan de Historische Vereniging Oud Stede Broec voor de zorgvuldige voorbereiding en selectie van de serie archeologische namen.”

De toekomstige straatnamen luiden als volgt: Kokerbijl, Hoefspoor, Eergetouw, Huisplaats, Klopsteen, Paalkuil, Pijlpunt, Vuursteen, Waterkuil en Waterweide.

Informatieavond

Op woensdag 6 maart 2019 organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden van Waterweide. Deze vindt plaats vanaf 19.30 uur in het Martinuscollege.

Er wordt deze avond o.a. informatie gegeven over het proces, de planning, de verbindingen met de recreatieve vaarverbinding en over de toekomst van het volkstuinencomplex Kweeklust. Er wordt nog geen verkoopinformatie gegeven. De verwachte start verkoop is eind maart. De verkoop verloopt fasegewijs: de woningen aan de zuidoostkant (Huisplaats) zullen als eerste in de verkoop gaan.

Voor meer informatie over het nieuwbouwproject verwijzen wij u naar de website: www.waterweide.nl.