Contact

Aantal WW-uitkeringen in Stede Broec gedaald

Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen maand in Stede Broec afgenomen. Regionaal gezien is er in Westfriesland een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

Landelijk steeg het aantal uitkeringen met ruim zes procent, in Noord-Holland was dit vier procent. Negatieve uitschieter is Opmeer met 7,8 procent, gevolgd door Hoorn (5,4 procent), Koggenland (4,9 procent), Enkhuizen (4,3 procent) en Medemblik (4,1 procent). In Stede Broec nam het aantal juist af (-2 procent) en eenzelfde beeld laat Drechterland zien (-4 procent).

Een toename van het aantal WW-uitkeringen is gebruikelijk in januari omdat veel arbeidscontracten worden afgesloten tot het eind van het kalenderjaar. Omdat niet iedereen meteen een nieuwe baan heeft stijgt het aantal uitkeringen.

Als je de afgelopen maand vergelijkt met precies een jaar geleden is de werkloosheid in alle Westfriese gemeenten gedaald. Ook hier scoren Stede Broec en Drechterland procentueel gezien het beste, de werkloosheid in beide gemeenten is in een jaar tijd met een vijfde afgenomen. Dat in deze gemeenten het aantal werklozen zo fors daalt, is deels te danken aan de grote vraag naar bouwvakkers. In Stede Broec en Drechterland is deze beroepsgroep sterker vertegenwoordigd dan elders.

Westfriesland doet het over het algemeen beter dan Noord-Holland Noord. Stede Broec doet het de laatste jaren al gemiddeld beter dan de gemeentes in Westfriesland die lager scoren.