Contact

Stede Broec heeft op een na meeste thuiszitters

In Stede Broec werden vorig schooljaar acht thuiszitters geteld. Daarmee scoort de gemeente als tweede in uitval in Westfriesland.

De leerlingen zaten op een middelbare school. Van de 43 thuiszitters (langer dan vier weken ongeoorloofd thuis) in de hele regio waren er vorig schooljaar maar vijf basisschoolleerlingen: drie in Medemblik, twee in Hoorn.

De overige 38 leerlingen die langer dan vier weken zonder toestemming thuis zaten volgden lessen op een middelbare school. De meeste thuiszitters telde de gemeente Hoorn: negen. Gevolgd door Stede Broec (acht) en Medemblik (zeven). Daarna Koggenland (vijf), Enkhuizen (vier), Drechterland (drie) en Opmeer (twee). Van deze 38 jongeren waren er eind van het schooljaar 25 aan een passende oplossing geholpen.

Zonder toestemming

Het aantal kinderen dat zonder toestemming langer dan vier weken niet naar school gaat daalt in Westfriesland. Het afgelopen schooljaar 43. In het schooljaar 2016-2017 waren dat er 45. 2015-2016 werden er 72 geregistreerd.