Contact

Overeenstemming tijdens woondebat Westfriesland

Er moeten extra woningen komen in Westfriesland, daar was iedereen het zaterdag tijdens het woondebat van de VVD in Hoorn over eens. Toch moet de beslisvorming, als het aan de aanwezige VVD’ers, meer naar de lokale politiek worden verplaatst.

Uit het debat werd voornamelijk duidelijk dat de politiek vindt dat elke gemeente zelf onderzoek moet doen naar de lokale woonbehoeftes. De provincie mag daarbij het voet van het gaspedaal afhalen, want het gaat volgens de politiek nu veel te hard.

Flexibiliteit binnen het woonbeleid is belangrijk. De afgelopen jaren lijkt het woonbeleid volgens de VVD en het CDA namelijk alles behalve flexibel en zijn de plannen ‘eenduidig en compleet vastgetimmerd’. Als woonbehoeftes veranderen moeten gemeenten in staat zijn om het bestemmingsplan aan te passen. De provincie mag ze daarin wat meer gaan vertrouwen.

Woonbehoefte zelf onderzoeken

‘Praat met de inwonenden en bouw niet lukraak elk veldje vol’, was de boodschap richting de provincie tijdens het woondebat. Kandidaat-Statenlid Diana Dekker (CDA) was er ook bij en vertelt dat Medemblik dit bijvoorbeeld al heeft gedaan. “In Wognum waren plannen voor uitbreiding van huizen in het duurdere segment. Medemblik nam toen het verstandige besluit om te kijken of die woningbehoefte er nog wel was en of deze niet lag bij starterswoningen. Dergelijke werkwijzes juichen we toe.”

Aan de randen bouwen

De politiek en wethouders geven aan dat als het aan de provincie ligt, elk open veldje of groene strook wordt volgebouwd. De aanwezigen vonden het belangrijk dat de provincie ook kijkt naar de gebieden aan de randen van steden en dorpen. VVD en CDA zijn het volgens Dekker op dit onderwerp zeker met elkaar eens.

Dit artikel bevat content van NH Nieuws.