Contact

Felle discussie over Villa Oigenwois, maar nog geen oordeel

In de commissievergadering van maandag 8 april jl. is er een felle discussie geweest over Villa Oigenwois in Lutjebroek. Dit kwam mede door de vele voor- en tegenstanders die van hun spreekrecht gebruik hebben gemaakt. Om Villa Oigenwois te mogen bouwen moet het bestemmingsplan van de groene strook aan de Parklaan worden gewijzigd door de gemeenteraad.

De voorstanders, initiatiefnemers van Villa Oigenwois, verdedigden in het inspraakmoment de komst van het wooncomplex aan de Parklaan. Zij kwamen met het argument dat de inwoners voldoende zijn geïnformeerd sinds 2016 en dat ‘de deur altijd open staat’ voor omwonenden van de Parklaan. De tegenstanders ontkennen dit.

Groene scheg

ODS en OP hebben fel bezwaar tegen de locatie aan de Parklaan in Lutjebroek. Zij vinden dat de omgeving behouden moet blijven. “De groene scheg zorgt ervoor dat de ecologische hoofdstructuur blijft behouden”, aldus de fractie van OP. De beide partijen vinden het een sympathiek initiatief, maar hebben hun twijfels bij de genoemde ‘nut en noodzaak’ van stichting Villa Oigenwois. Het ontbrekende draagvlak is voor de twee partijen ook een doorn in het oog.

Het CDA zet grote vraagtekens bij de standpunten van ODS en OP. “Vinden de fracties dat het College de raad heeft misleid?”, aldus Anton Wildoër (CDA). Jan Ettes (ODS) en Peter ten Hove (OP) herkennen zich niet in de vraag van het CDA. Het CDA is van mening dat de de juiste wegen zijn behandeld en zij vertrouwen heeft in de medewerkers van de gemeente en de initiatiefnemers.

De VVD geeft aan dat er veel fouten zijn gemaakt in de communicatie. Er zijn gemakkelijke aannames gedaan en de procedure verdient zeker ‘geen schoonheidsprijs’. De liberalen onderschrijven het initiatief, maar kunnen niet instemmen met de locatie aan de Parklaan. “De groene strook moet worden behouden”, aldus Ellen de Jong (VVD).

PvdA/GroenLinks wilt alleen iets zeggen over de afweging van de partij over het besluit. Zij kunnen instemmen met dit plan, zij zien dat de procedure goed is doorlopen. Zij hebben wel kritiek op de communicatie: “Dat moet beter.”

Het advies van de raadscommissie is dat het voorstel opnieuw moet worden besproken in de gemeenteraad van 25 april jl.