Contact

WMO Adviesraad: “Het is code vuurrood”

De samenwerking tussen Stichting Welzijn Stede Broec en de ambtelijke SED-organisatie werkt niet. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk sinds 2015. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat Stede Broec al jaren ver onder het landelijk gemiddelde presteert. “Dit moet de enige zorg van de gemeente zijn!”,vindt de WMO Adviesraad.

“Het is code vuurrood”, volgens WMO Adviesraad-voorzitter Fred Bertrand. De WMO Adviesraad geeft aan dat het actieplan van het college niet gaat werken om de zorg in de gemeente Stede Broec weer op niveau te krijgen. “Waar zijn de ambities van de gemeente?” De gemeente moet niet alleen naar de financiën kijken, maar snel actie ondernemen op de uitvoering van het beleid.

Ambtenaren

“Er zijn veel zieken en er is veel verloop. Het overdragen van dossiers is niet mogelijk, want ambtenaar A is al weg, over twee dagen is ambtenaar B weg, ambtenaar C, oh die is ook al weg en ambtenaar D zit nog ziek thuis”, zegt een felle voorzitter. Er zitten veel dure inhuurkrachten op de afdeling, zonder leidinggevenden.

De WMO Adviesraad geeft aan dat er snel knopen moeten worden doorgehakt door de gemeenteraad. “Zo zijn we sneller uit de pleuris.”

Planning

Wethouder Groot (ODS) gaf aan dat de gemeente niet sneller kan. De visie en de aanpak moet uiterlijk worden besproken in juni van dit jaar. De raadscommissie gaat binnenkort verder spreken over het onderzoeksrapport Sociaal Domein in een beeldvormende vergadering.