Contact

Stede Broec onderzoekt aankoop turnhal

Het College van Stede Broec gaat bekijken om de turnhal van Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec (GTS) met woonhuis, zelf aan te kopen en te exploiteren. Deze opdracht heeft B&W gekregen. Dit naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad van donderdag 25 april jl.

De motie van OP werd onder luid applaus aangenomen. De publieke tribune zat goed vol met leden en belangstellende van de Grootebroekse turnvereniging. De gemeente gaat nu met de vereniging, met bijna 400 leden, in gesprek en gaat met de huidige eigenaar van het pand met woning onderhandelen over een mogelijke koop.

Haalbaar

Wethouder Financiën & Sport Nico Slagter (CDA) wees de gemeenteraad erop dat er nog niets zeker is. Er moet nog veel duidelijk worden en afspraken worden gemaakt. “We moeten kijken of het onder andere financieel haalbaar is. Maar ook of de turnhal tegen een gunstig renteniveau kan worden aangekocht”, aldus Slagter.

Zeker is er dus nog niets, maar de politiek heeft hoop dat de gemeente en het bestuur van GTS er met elkaar uit gaan komen.