Contact

VVD Stede Broec wil meer bezuinigingen

Het College kwam maandag 20 mei jl. met een voorstel om onderzoek te doen naar meer inkomsten en om 430.000 euro structureel en 6,8 miljoen incidenteel te bezuinigen. De gemeente komt de komende jaren flink geld tekort, voornamelijk door de tekorten in de jeugdzorg. De VVD in Stede Broec vindt het collegevoorstel onvoldoende.

Om met de bezuinigingen te beginnen: de VVD vindt dat deze bezuinigingen onvoldoende zijn. Het College gaat uit van cijfers uit 2018. Op deze manier zorgt het College ervoor dat in 2022 de portemonnee leeg is. “De VVD-fractie heeft moeite met deze minimale bezuiniging. Wij verwachten, en dat werd ook bevestigd door wethouder Nico Slagter, dat er veel meer bezuinigd moet gaan worden en we willen een betere ‘stip op de horizon’. We willen dat er in 2022 een positief saldo is, zodat we in de volgende raadsperiode niet met een lege kas starten. Er moet structureel meer worden bezuinigd”, aldus VVD-fractievoorzitter Martien Krijger.

Meer bezuinigingen

De coalitiepartijen vinden de opdracht voor een ‘minimale’ bezuiniging voldoende. Een harde opdracht aan het College wil de meerderheid van de gemeenteraad niet geven. Je vraagt je hierbij wel af wie de baas is in Stede Broec: de raad of het College.

Het andere punt is dat het College meer inkomsten wil genereren. Dat heeft Stede Broec in december 2018 al gezien: verhoging van de ozb (onroerendezaakbelasting) voor inwoners en bedrijven. Krijger: “De coalitie wil dat Stede Broec’ers in 2020 opnieuw meer gaan betalen: aan het loket als een inwoner een nieuw paspoort of rijbewijs aanvraagt (red. leges). Wij weten dat we al bijna het maximale vragen aan dit loket, want een verdere verhoging levert weinig extra geld op. De VVD blijft erop hameren dat de gemeente moet kijken naar haar uitgaven en niet naar meer inkomsten die moeten worden opgebracht door onze inwoners.”

Oplossingen

“Welke oplossing willen wij wel? Wij vinden dat de problemen die er liggen binnen de begroting moeten worden opgelost. Ook moeten de problemen binnen de jeugdzorg opgelost worden. Dat we het moeten hebben over de toegang, de indicatiestelling en preventiezorg. We zien dat de coalitiepartijen zich laten leiden door het College en eigenlijk geen eigen mening laten horen. De VVD heeft een wijzigingsvoorstel ingediend dat in de commissie volop werd gesteund. De twee VVD-amendementen zijn echter in de raad snoeihard, zonder enige vraag of discussie, afgeserveerd”, zegt Martien Krijger. Beide amendementen zijn verworpen, geen enkele andere partij stemde voor.