Contact

Grote financiële gevolgen door overdracht wegen

Aan de overdracht van de polderwegen door het Hoogheemraadschap aan de gemeenten blijken toch nog veel bezwaren te kleven. Zo pakt de overdracht voor de gemeenten financieel slecht uit. Het Hoogheemraadschap int jaarlijks belasting aan inwoners. Het is nog maar de vraag of na de overdracht van de wegen dit geld naar de gemeenten gaat of dat zij zelf belasting gaan heffen. De kosten voor het onderhoud van de betreffende wegen in Westfriesland liggen op ruim 6,3 miljoen euro.

Duidelijkheid in wegbeheer

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert 510 kilometer wegen binnen en buiten de bebouwde kom in Westfriesland. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeenten en gedeeltelijk door het Hoogheemraadschap. Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling bij zowel de betrokken organisaties als bij de inwoners. Door de overdracht wordt het wegbeheer voor iedereen duidelijk: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen en het Hoogheemraadschap concentreert zich op zijn kerntaken, namelijk het waterbeheer.

Het Hoogheemraadschap en de betrokken gemeenten streven naar een goed beheer en onderhoud van de wegen tegen zo laag mogelijke kosten. Dit kan alleen worden bereikt door samenwerking en afstemming. Met het initiatief voor de overdracht gaat men verkennen hoe er gezamenlijk tot afspraken voor de wegenoverdracht kan worden komen.

Budget

De zeven gemeenten in Westfriesland sluizen jaarlijks een eigen budget voor het onderhoud door aan het schap. Opvallend is dat uit die berekeningen blijkt dat het schap zelf flink wat toelegt op dit onderhoud. De gemeenten maken jaarlijks samen ruim 2,8 miljoen euro over voor het werk aan de weg. De daadwerkelijke kosten liggen op ruim 6,3 miljoen euro. De gemeenten met veel open gebied moeten volgens de eerste berekeningen dus zelf op zoek naar extra middelen om de operatie tot een goed einde te brengen, wanneer de wegen in onderhoud moeten worden genomen.

Het onderhoud wordt betaald uit de wegenheffing, het Hoogheemraadschap heft nu gemiddeld 66 euro per huishouden. De inwoners van Westfriesland moeten er in de huidige berekeningen rekening houden met een heffing van 82 euro per huishouden. Dat kan volgens de gemeentebesturen niet de bedoeling zijn. De gemeenten gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe de kosten kunnen worden verdeeld en opgevangen.