Contact

Eikenprocessierups ook in onze regio gesignaleerd

De Eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. De behaarde rups komt in de maanden mei, juni en juli voor op eikenbomen. Het is aanwezig in een groot deel van Nederland en is nu ook in Westfriesland waargenomen.

Door contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen hier flink last van krijgen. Het is dan ook verstandig om uit de buurt van deze rups en het nest te blijven.

Melding

Op de terreinen van het Recreatieschap is, voor zover bekend, de rups op een enkele plek gezien in het Streekbos en in de Leijen bij Hensbroek. Het Recreatieschap onderzoekt welke manier van bestrijding het meest effectief is. Mocht u op de terreinen een nest ontdekken, dan kunt u hiervan melding maken op info@recreatieschapwestfriesland.nl (het liefst met een foto van de locatie) of telefonisch op (0228) 565750.

Meer informatie

De rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar ook de naam eikenprocessierups. Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u bij het RIVM.