Contact

Positieve resultaten na loodonderzoek

Bijna alle onderzochte speelplekken (loodonderzoek) in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Eén daarvan bevindt zich in Hoorn en één in Enkhuizen. Hier worden maatregelen genomen.

De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland onderzoek laten uitvoeren naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken in Westfriesland. Dat gebeurde op plekken waar de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) op basis van historische gegevens concludeerde dat daar mogelijk hogere concentraties lood in de bodem zitten.

De aanleiding voor deze onderzoeken is een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood inzitten. Op vele plekken in Nederland vindt onderzoek plaats naar lood in de bodem bij speelplekken.

Maatregelen speelplekken

Voor de twee speelplekken in Westfriesland waar teveel lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg) komen de gemeenten en provincie met een voor de locatie passende aanpak. Bij de 29 speelplekken in Westfriesland waar een beperkte hoeveelheid lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg), is het niet nodig om direct maatregelen te treffen. De GGD en RUD NHN adviseren om bij deze speelplekken maatregelen te nemen tijdens het geplande onderhoud of bij een herinrichting. De gemeenten zullen dit per locatie invullen. De meeste onderzochte speelplekken hebben een gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg. De GGD geeft aan dat deze grond gezondheidskundig gezien voldoende kwaliteit heeft. Op die speelplekken zijn dus geen verdere acties nodig.

Resultaten Stede Broec

De resultaten van het onderzoek in Stede Broec zijn positief. Van de 34 onderzochte speelplekken in Stede Broec hebben de meeste een voldoende schone bodem (gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg). Bij twee speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Voor meer informatie over de resultaten van het onderzoek in Stede Broec en de maatregelen: www.stedebroec.nl/lood

Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname via de bodem beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen. Meer informatie en tips zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdhollandsnoorden.nl en op de website van de gemeente: www.stedebroec.nl/lood