Contact

Schade aan Cirusbrug aan Zesstedenweg hersteld

Begin dit jaar werden er tijdens de reguliere inspectie van de Cirisbrug in Grootebroek scheuren ontdekt in het brugdek ter plaatse van het trottoir aan de noordzijde. Na deze constatering is er direct een tijdelijke versmalling geplaatst om te voorkomen dat er door overbelasting van dit deel van de brug verdere schade zou kunnen ontstaan.

Voor de zomervakantie heeft er uitgebreid onderzoek plaats gevonden naar de schade die geconstateerd was bij de Cirisbrug en zijn de aanwezige schades hersteld.

Wegversmalling

De brug aan de Zesstedenweg kan nu weer volledig worden belast. De wegversmalling is hierdoor niet nodig meer en zal binnenkort worden verwijderd.