Contact

Op weg naar het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec

Tijdens een bijeenkomst met verrassend veel deelnemers zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec. Meer dan 60 betrokkenen, vertegenwoordigers van sportaanbieders en diverse maatschappelijke organisaties, kwamen bijeen om elkaar te spreken. Het aantal deelnemers en de grote diversiteit verbaasde iedereen. Er werden nieuwe contacten aangeknoopt, vragenlijsten ingevuld en tafelgesprekken gevoerd.

Tijdens de avond die werd gehouden in Dorpshuis De Stek in Grootebroek ontstond energie om er gezamenlijk voor te zorgen dat in maart het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec gepresenteerd zal kunnen worden. Bij dit akkoord zullen zes ambities die vorig jaar de basis vormden voor het Nationaal Sportakkoord centraal staan.

Onafhankelijk procesbegeleider, sportformateur Ted van der Bruggen, benadrukt het bijzondere karakter van het op gang gekomen proces: “Dit is burgerparticipatie in optima forma. De betrokken partijen bedenken projecten waarmee zij hun ambities een extra impuls kunnen geven. Vaak zullen bij die projecten meerdere partijen in Stede Broec, vaak voor het eerst, samenwerken. Gezamenlijk dienen zij een tijdsplan en een financiële onderbouwing aan ieder project te verbinden. Het bijzondere is dat de betrokkenen in grote mate zelf, en dus niet de gemeente of een andere organisatie, bepalen welke projecten in de komende twee jaar uitgevoerd zullen worden. Nadat dit akkoord in maart door een lokale coalitie is ondertekend, zullen in 2020 en 2021 de participanten ondersteund worden door een uitvoeringssubsidie van het ministerie van VWS. Bovendien biedt NOC*NSF hulp door een groot aantal cursussen, workshops en inspiratiebijeenkomsten in dit kader aan te bieden aan alle sportaanbieders.”

De komende maanden zal de sportformateur gesprekken voeren met veel organisaties in Stede Broec. In februari verwacht hij het lokale sportakkoord te formeren. Op 19 maart zal het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec gepresenteerd worden.

Er wordt tot en met april 2020 een nieuwsbrief uitgebracht over de ontwikkeling van het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec. Voor meer informatie en voor het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan een e-mail gestuurd worden naar sportformateurstedebroec@gmail.com

sportakkoord