Contact

Ontwikkelingen omtrent molen Ceres

Op 31 december is molen Ceres aan de Broekerhavenweg door een grote brand zwaar beschadigd.

In de avond van 31 december vond een trieste gebeurtenis in Stede Broec plaats. Molen Ceres aan de Broekerhavenweg is door een grote brand zeer zwaar beschadigd. De molen uit 1618, die sinds 1848 op de huidige plek staat, is beeldbepalend voor Bovenkarspel.

Burgemeester Ronald Wortelboer (VVD) namens het college en de gemeenteraad: “Dit raakt ons allemaal. Het stemt ons als gemeentebestuur verdrietig om op deze manier het nieuwe jaar in te gaan. We hopen van ganser harte dat de molen hersteld kan worden.”

Herstel van de molen
Molen Ceres is eigendom van Stichting De Westfriese Molens. Deze stichting doet er alles aan om het herstel van de molen mogelijk te maken. Het college van gemeente Stede Broec heeft contact met de stichting en de overige betrokkenen en denkt mee over het herstel van de molen.

Voordat Stichting De Westfriese Molens iets kan zeggen over de mogelijke herbouw is een duidelijk beeld nodig van de schade aan de molen. Vervolgens kan bepaald worden wat de verzekering kan vergoeden en wat de molenstichting zelf op kan brengen. Als blijkt dat dit niet toereikend is, kunnen er inzamelingsacties worden opgezet. 

Het college is verheugd om te zien dat inwoners de molen een warm hart toedragen en dat er bereidheid is om geld te doneren. Als u geld wilt doneren maak dit dan over naar het rekeningnummer van Stichting De Westfriese Molens: NL 64 RABO 0329732846 t.n.v. Stichting De Westfriese Molens. Er zijn ook meerdere donatie acties gestart.

Heeft u vragen over het herstel van de molen? Dan kunt u contact opnemen met Stichting De Westfriese Molens via dhr. B. Slooten, 072-5621856 of dhr. K. Gutter, 06-22504435.