Contact

Nieuwjaarsreceptie: stil staan bij Ceres en vooruitkijken

“Het voelde als een valse start, op oudejaarsavond”, sprak burgemeester Ronald Wortelboer (VVD) dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stede Broec in Hét Postkantoor. “Onze geliefde molen Ceres is door brand zeer zwaar beschadigd en dat heeft ons allen geraakt.’’

Wortelboer schetste hoe het voor iedereen – en vooral voor de molenaars – heel moeilijk was om machteloos te moeten toekijken hoe het vuur de molen verteerde. Maar ook prees hij de inzet van de brandweerlieden, die er alles aan hebben gedaan om de molen zoveel mogelijk te behouden en de zorgbakkerij en naastgelegen woningen wisten te redden.

“Ik vind het sowieso belangrijk om – zeker nu – stil te staan bij de hulpverleners. Vooral na weer een door het hele land roerige oudejaarsnacht. Het was weer alle hens aan dek voor politie, brandweer, ambulance- en ziekenhuispersoneel. Dank voor jullie nimmer aflatende inzet voor onze veiligheid en gezondheid.’’

Wortelboer haalde de jaren negentig-slogan ’De maatschappij, dat ben jij’ uit de mottenballen om iedereen te wijzen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor een oud- en nieuwviering met minder ongelukken en vernielingen. “En dus gaan we het ook weer met elkaar hebben over een geheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod. Mocht het resultaat van die discussie zijn dat we voortaan samen naar één centraal vuurwerk gaan kijken, dat er een landelijk vuurwerkverbod komt, dan is het ook aan ons allemaal om die afspraak na te komen. En de naleving daarvan niet alleen bij de politie neer te leggen.’’

Natuurlijk stond Wortelboer ook stil bij de financiële problemen rond de jeugdzorg in Stede Broec en de forse verhoging van de ozb die hieruit voortvloeide. ’Een impopulaire keuze’, maar bedoeld om het voorzieningenniveau in de gemeente niet helemaal af te breken. ,,We zijn nog niet uit het dal, maar we doen er alles aan om het tij te keren.’’

Veteranen

Ondertussen bouwt Stede Broec verder aan oude en nieuwe voorzieningen, zoals het centrumgebied, winkelcentrum Streekhof en de nieuwe wijk Waterweide. En natuurlijk viert ook Stede Broec 75 jaar vrijheid. “Daar gaan we dit jaar op verschillende momenten bij stil staan, onder meer in West-Fries verband met onze veteranen.’’

Maar vooral staat 2020 als het aan Wortelboer ligt, in het teken van de wederopbouw van de molen Ceres. “Dat kan op veel manieren. Met acties om donaties te werven, maar misschien ook wel met materiaal of met handjes, misschien met vakopleidingen in het kader van leer/werk-trajecten. De afgelopen dagen ben ik mensen tegengekomen met leuke ideeën. Graag wil ik een toast uitbrengen op het herstel van onze molen Ceres.’’